9. LUOKKA: KIRJALLISUUSHISTORIAN MUISTIINPANOT

Yhdeksännen luokan keväällä tutustutaan Suomen kirjallisuushistoriaan. Tunneilla käydään läpi suomalaisen kirjallisuuden vaiheita ja merkkihenkilöitä.

TEHTÄVÄ: Kirjoita muistiinpanot kirjallisuushistoriasta

Ohje:

 • Luo Classroomissa tämän tehtävän kohdalle Slides-tiedosto, jonne alat kasata muistiinpanojasi.
 • Kirjoita otsikkodiaan otsikoksi: Suomen kirjallisuushistoria ja oma nimesi.
 • Kokoa muistiinpanot niin, että kirjoitat jokaisesta aihealueesta ylös tärkeimmät asiat.
 • Kiinnitä huomiota muistiinpanojesi oikeinkirjoitukseen, rakenteeseen ja ulkoasuun. Tutustu opettajan antamaan arviointitaulukkoon.
 • Tee tehtävä huolella! Saat muistiinpanoista yhtä koearvosanaa vastaavaan numeron.
 • Palauta valmiit muistiinpanot Classroomin kautta opettajalle annettuun päivämäärään mennessä.

Muistiinpanojen sisältö:

 1. Suomen kirjakielen synty (Mikael Agricola)
 2. Romantiikka (J.L.Runeberg)
 3. Kalevala (Elias Lönnrot)
 4. Aleksis Kivi ja Seitsemän veljestä
 5. Realismi (Minna Canth)
 6. Symbolismi (Eino Leino)
 7. Modernismi (Valitsemasi kirjailija)
 8. Sotien vaikutus kirjallisuuteen (Valitsemasi kirjailija)
 9. Kantaa ottava kirjallisuus 1960-70-luvuilla (Valitsemasi kirjailija)
 10. Postmodernismi (Valitsemasi kirjailija)
 11. Nykykirjallisuus (Valitsemasi kirjailija)

 

 

 

9. LUOKKA: KALEVALAN HAHMOT

Mihin Kalevalan tarinaan yllä oleva kuva liittyy? Muistatko, mitä tarinassa tapahtuu?
Mihin Kalevalan tarinaan yllä oleva kuva liittyy? Muistatko, mitä tarinassa tapahtuu?

1. Testaa, ketä Kalevalan hahmoa muistutat.

Oletko hurmuri, miestennielijä vai tahtonainen? Persoonallisuustesti kertoo, ketä Kalevalan hahmoa muistutat. Tee testi Helsingin Sanomien sivulla.

2. Tutustu Kullervon tarinaan. Miksi Kullervo tappaa itsensä?

3. Tutustu Ainon tarinaan. Lue teksti ja kirjoita sen pohjalta lyhyt tiivistelmä siitä, millainen Aino mielestäsi on.

4. PARITEHTÄVÄ. Tutustukaa yhteen Kalevalan hahmoon tarkemmin. Hahmot on esitelty täällä. Valitkaa hahmo ja tehkää yksi alla olevista tehtävistä: 

ainoa) Esitelkää yksi Kalevalan hahmo.

Tehkää valitsemastanne hahmosta esitelmä A3-paperille. Kuvittakaa työ henkilökuvalla. Kertokaa esitelmässä, millainen valitsemanne hahmo on ja mikä on hänen tarinansa Kalevalassa. Ks. malli.

tai

b) Tehkää yhdelle Kalevalan hahmolle Facebook-profiili.

Suunnitelkaa ja toteuttakaa valitsemallenne Kalevala-hahmolle Facebook-profiili. Tehkää profiili A3-paperille. Ks. mallit:

Miettikää seuraavia asioita:

 • Mitä tämä hahmo jakaa Facebookissa?
 • Minkälaisen profiili- ja taustakuvan hän valitsee?
 • Minkälaisia päivityksiä hän on kirjoittanut?
 • Missä paikoissa hän on vieraillut?
 • Ketkä ovat hänen Facebook-kavereitaan?
 • Onko hän merkinnyt profiiliinsa perheenjäseniään, siviilisäätyään tai ammattiaan?
 • Mitä videoita, artikkeleita ym. linkkejä hän jakaa kavereilleen?
 • Mistä sivuista hän tykkää?

tai

c) Valitsemanne Kalevalan henkilö osallistuu kevään eduskuntavaaleihin. Laatikaa henkilölle vaalimainos.

 

Lähde: Tehtävän 4b ja malliprofiilit lainattu täältä.

 

9. LUOKKA: ELIAS LÖNNROT

eliaslonnrot

1. Tutustu Elias Lönnrotiin täällä ja lue Lönnrotia käsittelevä moniste. Tee tehtävät:

a. Kirjoita sähköiseen vihkoosi (ks. Classroomissa kirjallisuushistorian muistiinpanot) tiivistelmä Lönnrotin elämästä.

runonkeruumatkat1
Kuva on muokattu Taju 9 -oppikirjan (s. 237) pohjalta.

b. Katso viereistä karttaa. Kirjoita vihkoosi omin sanoin, miten Kalevala on syntynyt. Kirjoita otsikoksi ”Kalevalan synty”.

 

9. LUOKKA: 1960- JA 70-LUKUJEN KIRJALLISUUS

Kirjailija Aulikki Oksasen ”Kenen joukoissa seisot” -kappale nousi 1970-luvun taistolaisliikkeen tunnuslauluksi.

KIRJALLISUUS KAPINOI JA OTTAA KANTAA 1960- JA 1970-LUVUILLA

1960-luku oli suurten muutosten aikaa. Yhteiskunta muuttui nopeasti: maaseutu tyhjeni ihmisten siirtyessä työn perässä kaupunkeihin ja elintaso nousi. Sotavuosina syntyneet suuret ikäluokat varttuivat nuoriksi ja aikuisiksi ja kyseenalaistivat siihen asti vallinneita arvoja voimakkaasti. Maailmankuvan muuttumiseen vaikutti myös muuttuva mediamaailma: televisiot yleistyivät ja tiedonvälitys muuttui nopeammaksi.

1960-luvun kirjallisuus oli osallistuvaa. Runojen ja romaanien avulla pyrittiin muuttamaan maailmaa ja kyseenalaistamaan etenkin edelliselle sukupolvelle tärkeitä porvarillisia arvoja: kotia, uskontoa ja isänmaata. Kun televisio toi nopeasti myös suomalaisten tietoisuuteen muun maailman tapahtumat (Vietnamin sota, Biafran nälänhätä), kirjailijat halusivat muiden taiteilijoiden tavoin toimia yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden äänenkannattajana. Kuusikymmenlukulaisen kirjailijan stereotyyppi on radikaali vasemmistolainen, joka pyrkii teksteillään tuomaan julki maailman epäoikeudenmukaisuudet. Varsinkin runoilijat toivat töissään esiin omia mielipiteitään ja kannanottojaan ajankohtaisiin asioihin.

Pentti_Saarikoski_1958PENTTI SAARIKOSKI

Tunnetuin 1960-luvun runoilija on Pentti Saarikoski (1936-1983). Saarikoski oli monilahjakkuus, joka teini-ikäisenä käänsi antiikin runoja ja jo parikymppisenä hän oli saavuttanut suosion, jota saattoi hyvin verrata ajan iskelmätähtien ja urheilijoiden tunnettuuteen. Poikkeuksellisen lahjakkuutensa lisäksi Saarikoski herätti kiinnostusta ja pahennusta elämäntyylillään.

KIRJALLISUUSSODAT

1960-lukua on luonnehdittu myös kirjallisuussotien aikakaudeksi. Uusi sukupolvi koetteli sodankäyneen väestön rajoja kirjoittamalla suoraan niin sodasta kuin kestotabuista: uskonnosta ja seksuaalisuudesta. Pian sotavuosien jälkeen kiistoja synnyttivät etenkin sotaa käsittelevät teokset, kuten Väinö Linnan Tuntematon sotilas.

Eniten julkisuutta saavuttanut kohu aiheutui kuitenkin Hannu Salaman teoksesta Juhannustanssit. Teoksen nähtiin sisältävän jumalanpilkkaa ja se määrättiin sensuroitavaksi. Salama tuomittiin ehdonalaiseen vankeuteen, mutta tasavallan presidentti Urho Kekkonen kuitenkin armahti Salaman 1968.

Lähde: Teksti Sä osaat -blogista.

1. Tee vihkoosi muistiinpanot 1960-1970-lukujen kirjallisuudesta.

2. KOM-teatteri on hyvä esimerkki taistolaisajan poikkitaiteellisesta yhteistyöstä: poliittista sanomaa vietiin eteenpäin musiikin, kirjallisuuden ja teatterin yhteisvoimin. Kappale Riistäjän lait suututti aikanaan monia. Kuuntele laulu, lue sanoitus ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

a. Mitkä ihmisryhmät teksti asettaa vastakkain?
b. Keitä ovat tekstin pahikset?
c. Kuinka ihmisten pitäisi toimia muuttaakseen maailmaa paremmaksi?

 

 

Lähde: Tehtävä 2 on lainattu Sä osaat -blogista.

 

 

9. LUOKKA: 1950-LUVUN MODERNISMI

Traileri elokuvasta Muumit Rivieralla.

1. TOVE JANSSON JA MUUMIT

Lue oppikirjasta sivut 152-153 ja vastaa kysymyksiin.

 1. Tove Jansson loi muumit heti sodan jälkeen. Miten sota-ajan on tulkittu näkyvän ensimmäisissä muumikirjoissa?
 2. Mieti, kuinka monta muumihahmoa osaat nimetä.
 3. Mikä muumeissa kiehtoo?
 4. Kuvaile mahdollisimman tarkasti yksi muumihahmo.
 5. Sanotaan, että muumimaailmassa yhdistyvät realismi ja fantasia. Mitä tällä tarkoitetaan?
 6. Muumimaailmassa korostuu 1950-luvulle tyypillinen vapauden ajatus. Mitä tämä tarkoittaa?
Kuva: Anna Uusiniitty. Sotakuvauksia ja kansallista itsetutkiskelua. JYO Koppa.
Kuva: Anna Uusiniitty. Lähde: Sotakuvauksia ja kansallista itsetutkiskelua. JYO Koppa.

2. 1950-LUVUN MODERNISMIN UUSI AALTO

Lue oppikirjasta ”Moderneja kirjallisia vuosikymmeniä” (s. 146–151) ja vastaa kysymyksiin.

 1. 1950-luku oli vastakkainasettelujen vuosikymmen. Mitä tämä tarkoittaa?
 2. Milloin modernismi löi läpi suomenkielisessä kirjallisuudessa?
 3. Mikä oli taiteen tehtävä modernistien mielestä?
 4. Entä realistien?
 5. Romaani uudistui sotien jälkeen. Mainitse neljä uuden romaanin piirrettä.
 6. Mainitse kolme runoilijaa, jotka uudistivat suomenkielistä runokieltä.
 7. Ketkä uudistivat lastenkirjallisuutta? Mainitse kaksi nimeä.
 8. Kuka on Kirsi Kunnas?
 9. Mitä modernin runon piirteitä Kunnaksen runosta Herra Pii Poo löytyy (ks. s. 149)?

9. LUOKKA: SOTIEN VAIKUTUS KIRJALLISUUTEEN

Linna_ja_tyokavereita
Väinö Linna (toinen vasemmalta) ja työkaverit Finlaysonin tehtaalla. Lähde: Wikipedia Commons -kuva-arkisto.

tuntematonsotilas1. Tutustu sodanjälkeiseen kirjallisuuteen ja vastaa kysymyksiin:

 1. Listaa Suomen sodat vuosilta 1900-1950.
 2. Mitkä teemat toistuivat sodanjälkeisessä kirjallisuudessa?
 3. Kuvaile sodanjälkeistä proosaa.
 4. Kerro lyhyesti, kuka oli Väinö Linna.
 5. Mistä teoksesta ovat peräisin aloitussanat: ”Alussa olivat suo, kuokka ja Jussi”?
 6. Mistä Linnan Tuntematon sotilas kertoo?
 7. Millaisen vastaanoton teos sai ilmestyessään?
 8. Mitä tarkoittaa Koskelan sanonta: ”Asialliset hommat suoritetaan, muuten ollaan kuin Ellun kanat”?
 9. Miten sota näkyy Tove Janssonin Muumi-kirjoissa?
 10. Mika Waltarin Sinuhe egyptiläinen ilmestyi heti toisen maailmansodan jälkeen. Mistä teos kertoo?
 11. Mitä kirjaa pidetään suomenkielisen modernin romaanin läpimurtoteoksena? Miksi?

2. Katso Ylen Elävästä arkistosta Lähikuvassa Väinö Linna. Kirjoita lyhyt esittely Väinö Linnasta.

 

 

 

9. LUOKKA: MODERNEJA VUOSIKYMMENIÄ

Tove Jansson (1914-2001)
Tove Jansson (1914-2001)

TEHTÄVÄ:

Lue oppikirjasta sivut 146–157 ja vastaa kysymyksiin.

1950-LUKU

 1. Milloin modernismi löi läpi suomenkielisessä kirjallisuudessa?
 2. Mikä oli taiteen tehtävä modernistien mielestä?
 3. Entä realistien?
 4. Mainitse kolme runoilijaa, jotka uudistivat suomenkielistä runokieltä.
 5. Kuka on Kirsi Kunnas?
 6. Mitä modernin runon piirteitä Kunnaksen runosta Herra Pii Poo löytyy (ks. s. 149)?
 7. Sanotaan, että muumimaailmassa yhdistyvät realismi ja fantasia. Mitä tällä tarkoitetaan?
 8. Muumit syntyivät heti sotien jälkeen. Muumimaailmassa korostuu 1950-luvulle tyypillinen vapauden ajatus. Mitä tämä tarkoittaa?
 9. Katso kuvaa sivuilta 152–153. Kuinka monta muumihahmoa osaat nimetä?
 10. Pohdi, mikä muumeissa kiehtoo.
 11. Kuvaile mahdollisimman tarkasti yksi muumihahmo.

1960–70-LUVUT

 1. 1960- ja 70-lukuja on kutsuttu radikalismin vuosikymmeniksi. Kirjallisuus ja taide politisoituivat. Mitä kirjailijat kritisoivat teksteissään?
 2. Mistä Heikki Turusen romaani Kivenpyörittäjän kylä (1976) kertoo?
 3. Mitä hän kritisoi tekstillään?
 4. Radikaaleihin kuului myös Hannu Salama. Selvitä, mistä hänen teoksensa Juhannustanssit (1964) kertoo.
 5. Millaisen vastaanoton teos sai?

 

 

9. LUOKKA: KIRJALLISUUSHISTORIAN PARITYÖ

parityoPARITYÖN OHJE:

1. Tutustukaa ensin eri aikakausien tekstinäytteisiin. Etsikää tieto, mikä teksti on kyseessä, kuka sen on kirjoittanut ja milloin se on ilmestynyt.

2. Etsikää tietoa oppikirjoista ja netistä omasta aikakaudestanne ja valitkaa aikakaudelta vähintään yksi keskeinen kirjailija, johon tutustutte. Opettaja jakaa jokaiselle ryhmälle aikakauden (suluissa esimerkkejä aikakauden kirjailijoista):

 1. romantiikka (Lönnrot, Runeberg, Topelius)
 2. realismi (Juhani Aho, Minna Canth, Teuvo Pakkala)
 3. symbolismi ja uusromantiikka (Eino Leino, L. Onerva)
 4. modernismi ja 1920-luvun kirjallisuus (Olavi Paavolainen, Edith Södergran, Katri Vala, Mika Waltari)
 5. 1900-luvun realismi (Maria Jotuni, Ilmari Kianto, Joel Lehtonen, F. E. Sillanpää)
 6. 1950-luku, sodanjälkeinen kirjallisuus (Tove Jansson, Kirsi Kunnas, Väinö Linna, Eeva-Liisa Manner)
 7. 1960-1970-lukujen kirjallisuus (Aulikki Oksanen, Pentti Saarikoski, Hannu Salama)
 8. 1980-luvun kirjallisuus, postmodernismi (Anja Kauranen, Leena Krohn, Rosa Liksom)
 9. Nykykirjallisuus 1990-2010-luku (Kari Hotakainen, Sofi Oksanen, Mikko Rimminen, Petri Tamminen)

3. Kerätkää tietoja useasta eri lähteestä. Muistakaa merkitä lähdetiedot muistiin.

4. Valitkaa, missä muodossa aikakauden ja kirjailijan esittelyn teette (Word, PowerPoint, juliste tai video).

5. Esitelkää aikakautenne muille. Hyödyntäkää esityksessänne tekstin lisäksi kuvia, videoita tai draamaa. Voitte esim. eläytyä aikakauden kirjailijan rooliin (yksi ryhmästä kirjailijana ja toinen haastattelijana).

6. Arviointi: Opettaja arvioi sekä työskentelyä että lopputulosta.

 

Tehtävä lainattu Sä osaat -blogista.

 

9. LUOKKA: KALEVALA

1. ALKUUN: Mitä muistat Kalevalasta? Listaa mahdollisimman monta

 1. henkilöä
 2. eläintä
 3. paikkaa
 4. esinettä, joita muistat Kalevalasta.

2. Tunnetko Kalevalan hahmoja? Yhdistä.

kalevahahmot

kalevala_mindmap

 

3. Tutustu Kalevalaa käsittelevään Prezi-esitykseen. Tee vihkoosi mahdollisimman kattava ajatuskartta Kalevalasta.

4. Kun uskot tietäväsi Kalevalasta riittävästi, testaa tietosi. Ilmoita tuloksesi opettajalle.

 1. Kertaustehtävä A
 2. Kertaustehtävä B

draama5. Draamatehtävä ryhmissä: Kalevalan juoni still-kuvina

Jokaiselle ryhmälle jaetaan oma katkelma Kalevalasta. Tutustukaa juonitiivistelmään. Suunnitelkaa ryhmässä omasta katkelmastanne still-kuvasarja, jonka esitätte muulle luokalle. Yksi ryhmäläinen toimii kertojana. Kun katkelmat esitetään oikeassa järjestyksessä, muodostuu niistä yhtenäinen Kalevalan tarina.

Lähde: Tehtävä 5 on lainattu täältä.

6. Lue murrekirjailija Elina Wallinin Porin murteella kirjoittama kolumni Väinämöise syntymä (SK 28.2.2015). Katkelma on Kalevalan ensimmäisestä runosta, jonka lopussa Ilmatar synnyttää Väinämöisen.

 Murrekirjailija Elina Wallin on kirjoittanut Porin murteella runon Väinämöise syntymä (SK 28.2.2015). Katkelma on Kalevalan ensimmäisestä runosta, jonka lopussa Ilmatar synnyttää Väinämöisen.

LISÄTIETOA:

Kalevala-tietopaketin löydät Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sivuilta.