7. LUOKKA: SIJAMUODOT

1. KIRJOITUSTEHTÄVÄ

a. Kirjoita tarina, jossa on 15-20 virkettä. Aloita tarinasi seuraavasti: Ovi lennähti auki.

b. Alleviivaa seuraavaksi tarinastasi kaikki nominit (= substantiivit, adjektiivit, pronominit ja numeraalit).

c. Merkitse seuraavaksi nominien taivutuspäätteet värikynällä.

d. Kirjoita lopuksi tarina uudelleen niin, että jokainen sana on perusmuodossa. Näin selvität sanojen perusmuodot:

 • Nominit: Yksikkö löytyy apusanalla yksi, monikko apusanalla kaikki.
 • Verbit: Muuta verbit perusmuotoon eli infinitiiviin. Tämä on se muoto, jossa verbit ovat sanakirjassa. Infinitiivimuoto löytyy apusanalla täytyy.

2. DRAAMATEHTÄVÄ

Esittäkää 2-3 hengen ryhmissä jotain sijamuotoa pantomiimina. Toisten tehtävä on arvata, mitä sanaa ja sijamuotoa ryhmä esittää.

sijamuotoruno
Kuva. Tämä upea sijamuotopiirros on jonkun oppilaan käsialaa. Valitettavasti en enää muista, mistä kuvan sain. Toivottavasti kukaan ei pahoita mieltään sen julkaisusta.

3. PIIRROSTEHTÄVÄ

Kuvita itsellesi oma versio sijamuotorunosta. Runo on tässä:

nomina,

genen, essinä,

partia, translaksi

inessa, elasta, illaan

adella, ablalta, allalle

abetta, komineen, instruin

4. VIDEOTEHTÄVÄ

Ryhmätyö: Tehkää opetusvideo, jossa esittelette teille annetut sijamuodot. Ryhmät:

 • nominatiivi, genetiivi, partitiivi
 • essiivi, translatiivi
 • inessiivi, elatiivi, illatiivi
 • adessiivi, ablatiivi, allatiivi
 • akkusatiivi
 • abessiivi, komitatiivi, instruktiivi

Ohjeet:

 • Ryhmässä voi olla 3-4 henkilöä.
 • Video saa kestää enintään minuutin.
 • Videota saa suunnitella, käsikirjoittaa ja kuvata koulussa yhden tunnin. Loput tehdään kotitehtävänä.
 • Valmis käsikirjoitus tulee esittää opettajalle ennen kuvaamista.
 • Valmiit videot esitellään muille.

 

LISÄTIETOA:

 • Katso Prezi-esitys sijamuodoista täältä.