9. LUOKKA: KIRJOITA REFERAATTI

referaatti

MIKÄ ON REFERAATTI?

 • Referaatti on lyhennelmä jostakin toisesta tekstistä.
 • Referaatissa kirjoittaja kertoo alkuperäisen tekstin tärkeimmät asiat omin sanoin.
 • Referaatin tulee aueta lukijalle ilman, että hän lukee alkuperäistekstiä.
 • Referaatissa ei saa esittää omia mielipiteitä.
 • Referaatin pituus on noin kolmasosa alkuperäistekstin pituudesta.

Laadi referaatti näin:

1. Lue alkuperäinen teksti huolellisesti läpi.

2. Lue teksti uudelleen ja alleviivaa siitä pääasiat.

3. Suunnittele, miten kirjoitat referaattisi. Referaatissa asioiden ei tarvitse olla samassa järjestyksessä kuin alkuperäisessä tekstissä. Tee esimerkiksi alleviivauksistasi muistiinpanot esimerkiksi miellekarttaan.

4. Kirjoita referaatti muistiinpanojesi pohjalta:

 • Aloita otsikolla.
 • Jaa tekstisi kappaleisiin.
 • Kirjoita ensimmäisen kappaleen alkuun, mitä tekstiä referoit. Kerro, mitä tekstiä luit, kuka sen on kirjoittanut ja milloin se on julkaistu. Esimerkiksi: Jukka Petäjä kirjoittaa artikkelissaan ”Kirjoja lukevat ihmiset ovat onnellisempia kuin muut” (Helsingin Sanomat 27.10.2015) lukemisen vaikutuksesta onnellisuuteen.
 • Älä kopioi lauseita suoraan pohjatekstistä, vaan selosta sitä omin sanoin. Kertaa toisen tekstiin viittaaminen täältä.
 • Merkitse referaatin loppuun pohjatekstin tarkat lähdetiedot. Esimerkiksi: Referaatti Jukka Petäjän artikkelista ”Kirjoja lukevat ihmiset ovat onnellisempia kuin muut”, Helsingin Sanomat 27.10.2015.
 • Tarkista tekstisi oikeinkirjoitus ja palauta se opettajalle.

 

 

 

TOISEN TEKSTIIN VIITTAAMINEN

Kun kirjoitat esimerkiksi aineistopohjaista esseetä, sinun pitää käyttää apuna lähteitä eli pohjatekstejä. Lähteiden käytössä tulee muistaa, että omat ja lainatut ajatukset on erotettava toisistaan.

lainaus1

Lukijan tulee tietää, mitkä tekstin ajatukset ovat kirjoittajan omia ja mitkä on lainattu toiselta kirjoittajalta. Kaikki käytetyt lähteet tulee koota lähdeluetteloon. Näin kokoat lähdeluettelon: lue ohjeet täältä.

NÄIN VIITTAAT LÄHDETEKSTIIN:

1. Kun viittaat aineistoon ensimmäistä kertaa, kerro aineiston perustiedot: 

 • kirjoittajan nimi
 • tekstin otsikko tai nimi
 • tekstin julkaisuaika ja -paikka

Esimerkki:

esimerkki3

2. Suora lainaus:

Suora lainaus tarkoittaa toisen kirjoittaman tekstin sanatarkkaa kopiointia. Tällöin lainattu teksti täytyy merkitä lainausmerkkeihin. Näin et syyllisty plagiointiin eli toisen tekstin varastamiseen. Sisällytä lainaus omaan tekstiisi johtolauseen avulla:

esimerkki4

3. Epäsuora lainaus:

Jos selostat pohjatekstiä omin sanoin, kyseessä on epäsuora lainaus. Tällöin et tarvitse lainausmerkkejä. Muista kuitenkin mainita tekstin lähde. Viittaa kirjoittajaan aina sukunimellä. Referoinnissa paras aikamuoto on preesens:

esimerkki5

Video. Kertaa vuorosanojen kirjoittamisen säännöt. Videolla käydään läpi kolme tapausta: 1. Kun vuorosana on toteamus. 2. Kun vuorosana on kysymys. 3. Kun vuorosana on huudahdus.