9. LUOKKA: KIRJALLISUUSHISTORIAN PARITYÖ

parityoPARITYÖN OHJE:

1. Tutustukaa ensin eri aikakausien tekstinäytteisiin. Etsikää tieto, mikä teksti on kyseessä, kuka sen on kirjoittanut ja milloin se on ilmestynyt.

2. Etsikää tietoa oppikirjoista ja netistä omasta aikakaudestanne ja valitkaa aikakaudelta vähintään yksi keskeinen kirjailija, johon tutustutte. Opettaja jakaa jokaiselle ryhmälle aikakauden (suluissa esimerkkejä aikakauden kirjailijoista):

  1. romantiikka (Lönnrot, Runeberg, Topelius)
  2. realismi (Juhani Aho, Minna Canth, Teuvo Pakkala)
  3. symbolismi ja uusromantiikka (Eino Leino, L. Onerva)
  4. modernismi ja 1920-luvun kirjallisuus (Olavi Paavolainen, Edith Södergran, Katri Vala, Mika Waltari)
  5. 1900-luvun realismi (Maria Jotuni, Ilmari Kianto, Joel Lehtonen, F. E. Sillanpää)
  6. 1950-luku, sodanjälkeinen kirjallisuus (Tove Jansson, Kirsi Kunnas, Väinö Linna, Eeva-Liisa Manner)
  7. 1960-1970-lukujen kirjallisuus (Aulikki Oksanen, Pentti Saarikoski, Hannu Salama)
  8. 1980-luvun kirjallisuus, postmodernismi (Anja Kauranen, Leena Krohn, Rosa Liksom)
  9. Nykykirjallisuus 1990-2010-luku (Kari Hotakainen, Sofi Oksanen, Mikko Rimminen, Petri Tamminen)

3. Kerätkää tietoja useasta eri lähteestä. Muistakaa merkitä lähdetiedot muistiin.

4. Valitkaa, missä muodossa aikakauden ja kirjailijan esittelyn teette (Word, PowerPoint, juliste tai video).

5. Esitelkää aikakautenne muille. Hyödyntäkää esityksessänne tekstin lisäksi kuvia, videoita tai draamaa. Voitte esim. eläytyä aikakauden kirjailijan rooliin (yksi ryhmästä kirjailijana ja toinen haastattelijana).

6. Arviointi: Opettaja arvioi sekä työskentelyä että lopputulosta.

 

Tehtävä lainattu Sä osaat -blogista.