7. LUOKKA: KEVÄÄN KIRJAPROJEKTI

Valitse itsellesi kirja. Voit valita kirjan kirjastosta tai luokassa olevista kirjoista. Tämän kevään aikana teet kirjasta kirjaprojektin: luet kirjan ja tutustut siihen monipuolisesti erilaisten tehtävien avulla. Kirjaprojektista kootaan portfolio, joka pitää sisällään projektin aikana tehtävät työt.

OHJEET:

1. Askartele työllesi portfolio opettajan ohjeiden mukaan.

PÄÄHENKILÖ

2. Lue kirjasta kolme ensimmäistä lukua. Tee sen jälkeen ensimmäinen kirjaprojektitehtävä: esittele kirjan päähenkilö. Tarkemmat ohjeet löydät Classroomista.

MILJÖÖ

3. Lue kirjaa vähintään kaksi lukua eteenpäin. Esittele kirjan miljöötä tekemällä Classroomissa seuraava kirjaprojektitehtävä.

KERTOJA

3. Lue kirjaasi puoliväliin saakka. Esittele seuraavaksi kirjan kertoja (ks. Classroom).

JUONI

5. Lue kirja loppuun ja tee kirjasta juonikaavio. Ohjeet löydät Classroomista.

TULKINTA

6. Tulkitse lopuksi lukemaasi teosta (ks. Classroom).

ESITTELE KIRJAILIJA

7. Tutustu kirjailijaan. Tee tehtävä Classroomissa.

Lähde: Tehtävä on muokattu Satakieli 7 -oppikirjasta.

 

 

 

7. LUOKKA: SUUNNITELKAA RYHMÄSSÄ FIKTIIVINEN HENKILÖ

supermanRYHMÄTYÖN OHJE:

1. Jakautukaa 3-4 hengen ryhmiin. Pohtikaa ryhmässä, millaisten henkilöiden ympärille voisi syntyä kiinnostava tarina. Valitkaa yksi henkilö.

2. Piirtäkää paperin keskelle luonnos henkilöstänne. Miltä henkilö näyttää? Millainen vaatetus hänellä on?

3. Kirjoittakaa kuvan ympärille henkilön ominaisuuksia:

 • nimi
 • ikä
 • asuinpaikka
 • ulkonäkö
 • luonteenpiirteet
 • koulutus ja ammatti
 • harrastukset ja kiinnostuksen kohteet
 • lempiasiat ja inhokit
 • kaverit

4. Suunnitelkaa henkilöllenne Facebook-profiili.

 

Lähde: Tehtävä on muokattu Satakieli 7 -oppikirjan tehtävästä 4 (s. 163).

 

 

 

8. LUOKKA: KIRJALLISUUSKESKUSTELU

kirjallisuuskeskustelu

Luetusta novellista tai kirjasta käydään ryhmässä (3-4 henkeä) keskustelu. Jokaisella ryhmäläisellä on vuorollaan aloitusvuoro, eli hän saa vastata ensimmäisenä. Muut ryhmäläiset voivat täydentää aloittajan vastausta tai esittää eriäviä mielipiteitä. Alla on keskustelun runko, jota sovelletaan kunkin kirjan kohdalla.

JUONI

 • Mitä kirjassa tapahtuu?
 • Mikä on juonen käännekohta tai huippukohta?
 • Millainen lopetus kirjassa on? (yllättävä, ennalta-arvattava, onnellinen, avoin…)

HENKILÖHAHMOT

 • Kuka tai ketkä ovat kirjan päähenkilöitä?
 • Millaisia he ovat? Mitä heistä saadaan tietää?
 • Keitä sivuhenkilöitä kirjassa on?
 • Onko joku kirjan henkilöistä erityisen hauska, ärsyttävä, samaistuttava tms.?

KERRONTA

 • Onko kirjassa minäkertoja vai hänkertoja? Vaihteleeko kertoja?
 • Kenen näkökulmasta tapahtumat kuvataan?
 • Onko kirjassa enemmän dialogeja vai tapahtumien kuvausta?
 • Millaista kieltä kirjassa käytetään? Puhuvatko henkilöt puhekieltä tai jotain murretta? Onko kerronta kirjakielistä vai puhekielistä?
 • Etenevätkö tapahtumat aikajärjestyksessä?

TEEMA

 • Mistä kirjan nimi tulee?
 • Miten henkilöt muuttuvat kirjan aikana? Mitä he oppivat tai miten he kehittyvät?
 • Miksi henkilöt toimivat, kuten toimivat? (Kirjakohtaisia tarkentavia kysymyksiä)
 • Oliko kirjassa jokin opetus, mikä?
 • Kirjakohtaisia täydentäviä kysymyksiä?

LUKUKOKEMUS

 • Millaista kirjaa oli lukea?
 • Mitä ajattelit kirjan luettuasi?
 • Kenelle suosittelisit kirjaa?

 

 

 

7. LUOKKA: TIETOKIRJAESITELMÄ

tietokirjat

Tietokirja sisältää nimensä mukaisesti tietoa eli faktoja. Oppikirjat, oppaat, keittokirjat, sanakirjat ja elämäkerrat ovat tietokirjoja.

TUTUSTU YHTEEN TIETOKIRJAAN JA TEE SIITÄ ESITELMÄ

1. Valitse kirjastokäynnin yhteydessä itsellesi yksi tietokirja.

2. Tutustu kirjaan.

Perehdy tietoon. Selaa sisällysluetteloa ja kirjaa saadaksesi kokonaiskuvan. Tutki myös mahdollinen hakemisto ja liitesivut.

3. Tee kirjasta äidinkielen kansioosi Google Slides -esitelmä.

Valikoi ja järjestä tieto johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Kerro esitelmäsi alussa kirjan tekijät ja kirjan nimi, kustantaja, painovuosi ja sivumäärä. Kerro myös alkuperäisen teoksen nimi, mikäli kirjasi ei ole suomalaista alkuperää. Esittele tämän jälkeen esim. seuraavia asioita:

 • kuvat, taulukot, kuviot
 • teksti, kieli, helppolukuisuus/vaikeaselkoisuus, tyyli, informatiivisuus
 • sivujen asettelu, tukevatko kuvat/teksti toisiaan
 • tyypillinen sivu, anna näytteitä!
 • kenelle suunnattu
 • mitä hyvää, mitä huonoa
 • miksi valitsit kirjan esiteltäväksi
 • värien käyttö
 • hakemistot, käyttökelpoisuus
 • sisällysluettelo, missä painopiste

Päätä itse, missä järjestyksessä esität yllä olevat asiat. Muuta materiaalia voit käyttää harkintasi mukaan. Lue kirjasta valitsemasi katkelma muille. Esittele kirjan mielenkiintoisimmat sivut. Merkitse käyttämäsi sivut esim. klemmareilla tai tarralapuilla.

4. Pidä kirjasta esitelmä sovittuna ajankohtana.

Huom! Kirja täytyy olla mukana, kun pidät esitelmää.

 

 

 

8. LUOKKA: RAKKAUSKIRJALLISUUS <3

Video 1. Ylpeys ja ennakkoluulo (engl. Pride and Prejudice) on englantilaisen kirjailijan Jane Austenin romaani vuodelta 1813. Kirjan pohjalta on tehty useita elokuvia ja televisiosarjoja. Vuoden 2005 elokuvassa Elizabethin roolin esitti Keira Knightley, miespääosan Matthew Macfadyen.

1. Kuuntele ensimmäinen luku Jane Austenin teoksesta Ylpeys ja ennakkoluulo. Vastaa kysymyksiin:

 • Ketkä katkelmassa keskustelevat? Millaisia asioita he miehessä arvostavat?
 • Miksi äidin mielestä pitäisi mennä tapaamaan uutta naapuria?
 • Kuka tyttäristä olisi vanhempien mielestä paras vaihtoehto vaimoksi jollekin?
 • Miten tarina voisi jatkua?

 

 

Video 2. Houkutus (engl. Twilight) on yhdysvaltalaisen kirjailijan Stephenie Meyerin kirjoittama kirjasarja. Sarja kertoo teini-ikäisestä Isabella ”Bella” Swanista, joka rakastuu Edward Cullen -nimiseen vampyyriin. Tyylilajiltaan Houkutus on sekoitus fantasiaa ja romantiikkaa. Kirjasarjan pohjalta tehty ensimmäinen elokuva julkaistiin vuonna 2008.

2. Katso Houkutus-elokuvan traileri (yllä) ja pohdi, mitä fantasian ja mitä rakkauskirjallisuuden piirteitä elokuvassa on. Kirjoita vastaukset vihkoosi.

Video 3. Shakespearen 1590-luvulta peräisin oleva Romeo ja Julia on hyvä esimerkki traagisesta rakkaustarinasta. Romeo ja Julia ovat toisiaan vihaavien sukujen lapsia eivätkä siksi voi saada toisiaan. Tarinasta on tehty useita elokuvia. Tämä elokuva on vuodelta 2013.

3. Tutustu TV-kanava Nelosen Kielletty rakkaus -ohjelmassa esiintyviin pareihin täällä ja vastaa kysymyksiin:

 1. Keiden tarina on mielestäsi hämmentävin? Miksi?
 2. Mitkä asiat sinusta tuntuisivat vaikeilta hyväksyä omalta kumppaniltasi?
 3. Mitkä asiat puolestaan olisivat hankalia vanhemmillesi hyväksyä?

draamaDraamaharjoitus: Kehitelkää pienryhmissä kohtaus, jossa nuori tuo vanhemmilleen näytille uuden kumppaninsa, jota vanhemmat eivät jostain syystä hyväksy. Pohtikaa parille tausta: missä he ovat tavanneet ja miksi he ovat rakastuneet.

 

 

4. Rakkauskirjallisuus on usein suunnattu tytöille ja naisille ja sen avulla on myös pyritty opettamaan oikeanlaista tapaa olla oman sukupuolensa edustaja. Katso alla oleva video Millainen on kunnon tyttö ja vastaa kysymyksiin:

 1. Miten tyttökirjojen luomat ihannetyttökuvat ovat vuosien varrella muuttuneet?
 2. Mitä yhteistä tyttökirjojen tytöillä on kautta aikojen?
 3. Millaisia ovat nykypäivän tyttökirjojen sankarit?
 4. Onko olemassa vastaavia kirjoja pojille? Mitä ovat poikakirjat?
 5. Mitä luulet, millainen on tyttökirjojen ihannepoika?

draama5. Draamaharjoitus: Vaihtakaa tarinan sukupuolirooleja.

 • Jakautukaa noin viiden hengen ryhmiin.
 • Keksikää jokin romanttinen kohtaus (esim. parin ensimmäinen tapaaminen tai tunnelmallinen kosinta).
 • Kuvatkaa kohtaus.
 • Kuvatkaa kohtaus uudelleen niin, että vaihdatte sukupuoliroolit päinvastaisiksi.
 • Näyttäkää kohtaukset muille ryhmille ja keskustelkaa yhdessä siitä, miten roolien vaihtaminen vaikutti tunnelmaan.

LINKKEJÄ

 

Lähde: Tehtävät 2-4 ja linkkilista on lainattu Sä osaat -blogista. Tehtävä 5 on lainattu Särmä 8 -oppikirjan sähköisestä materiaalista.

 

 

8. LUOKKA: KIRJALLISUUSTYÖ GENREISTÄ

Jokainen lukee 8. luokan kevään aikana yhden romaani haluamastaan genrestä. Genret ovat:

genret

Lue kirja 15.4.2016 mennessä ja tee kirjasta yksi seuraavista tehtävistä:

1. KIRJOITELMA

Kysy lisätietoa opettajalta.

2. TEE LUKEMASTASI KIRJASTA PREZI-ESITYS

preziSeuraa ohjeita:

a. Tee ensimmäisellä kerralla itsellesi Prezi-tunnukset. Tunnukset ovat ilmaiset.

 • Mene sivulle prezi.com > GET STARTED > Continue free > Seuraa viereisen kuvan ohjeita.

b. Tutustu Preziin.

Ohjelma on nopea oppia. Katso läpi Tuulan tekemä Prezi-esitys. Valitse ylävalikosta EXPLORE ja katso läpi muutama valmis esitys. Voit hakea esityksiä hakusanoilla, esim. scifi, fantasy genre…

c. Kokeile itse! > Create a new Prezi > Ryhdy hommiin.

d. Esittele lukemasi kirja ja kirjan edustama genre.

Käytä mielikuvitustasi! Preziin voit yhdistää kuvaa, videota jne. Pyri tekemään mahdollisimman hieno esitys. Sisällytä esitykseesi ainakin seuraavat asiat:

 • Alkuun kirjan perustiedot: nimi, kirjailija, ilmestymisvuosi, kannen kuva
 • Mitä genreä kirja edustaa? Esittele genre lyhyesti.
 • Päähenkilön esittely.
 • Juonen lyhyt esittely (Kirjan takakansiteksti ei riitä!)
 • Miljöön esittely (tapahtumapaikka ja -aika)
 • Mitä genrelle tyypillisiä piirteitä kirjassasi on? Luettele.
 • Jos kirjasta on tehty elokuva, lisää mukaan elokuvan traileri Youtubesta.

3. TEE KIRJATRAILERI YHDESSÄ PARIN KANSSA

Parityö: Tehkää kirjatraileri eli kirjanesittelyvideo lukemastanne kirjasta. Ohjeet:

 

 

 

 

8. LUOKKA: GENRET KIRJALLISUUDESSA

draama

Kokeillaan eri genrejä. Jakautukaa noin viiden hengen ryhmiin.

 1. Valitkaa noin puoli minuuttia kestävä yksinkertainen tapahtuma (esim. lompakon katoaminen).
 2. Kuvatkaa tapahtuma ensin tavanomaisena versiona.
 3. Kuvatkaa tapahtumasta sitten kaksi erilaista genreversiota (kauhu-, rikos-, scifi-, rakkaus- tai fantasiaversio).
 4. Esittäkää versionne muille.

 

Lähde: Tehtävä on lainattu Särmä 8 -digimateriaalista.

 

 

7. LUOKKA: LUKUHAASTE

http://[vimeo%2063733956%20w=500%20h=281]

1. Katso video ja vastaa kysymyksiin:

a. Miksi kirjailija Aleksi Delikouraksen mielestä kannattaa lukea?
b. Miksi kaikki eivät halua lukea kirjoja?
c. Millaisia kirjoja sinä luet mielelläsi?
d. Mitä muuta luet kuin kirjoja?
e. Mikä on mielestäsi paras paikka lukea? Miksi?

2. Lukuhaaste: Lue Delikouraksen Nörtti-kirja

Aleksi Delikouras (s.1990) on saavuttanut Nörtti-kirjasarjalla huiman suosion etenkin poikien keskuudessa. Kirjat kertovat nuoresta miehestä, joka tunnetaan virtuaalimaailmassa nimimerkillä DragonSlayer666.

8. LUOKKA: LUKEMALLA MAAILMAN YMPÄRI

puhekupla_projektiLukemalla maailman ympäri -projektiin on varattu aikaa 4 viikkoa. Tänä aikana sinun täytyy lukea valitsemasi kirja ja tehdä siitä kirjaesittely. Voit valita, teetkö työstäsi pienoistutkielman vai esittelyvihkosen. Tarkemmat ohjeet löydät alta.

Projektin aikana lähes kaikki äidinkielen tunnit on varattu joko lukemiseen tai kirjaesittelyn kokoamiseen. Saat päättää itse, miten tunnit käytät. Jos päätät lukea kaikki äidinkielen tunnit, valmistaudu tekemään työ kotona. Valmis työ tulee palauttaa opettajalle viimeistään perjantaina 15.1.2016. Tee työ huolella, sillä saat siitä koearvosanaa vastaavan numeron. Työniloa!

TOIMI NÄIN:

1. Valitse itsellesi kirja, joka sijoittuu Suomen ulkopuolelle tai jossa käsitellään kulttuurieroja.

Kirja kannattaa valita kirjastokäynnin yhteydessä. Jos et ollut mukana kirjastossa, pyydä opettajalta apua tai käy lainaamassa kirja itse kirjastosta.

2. Sinulla on noin kolme viikkoa aikaa lukea kirja. Lue kirjaa kotona ja koulussa. Aloita kirjan lukeminen heti, sillä kirja täytyy olla luettuna maanantaihin 7.12.2015 mennessä. 

3. Ohjeet: Valitse aluksi teetkö työstäsi pienoistutkielman (ks. malli) vai esittelyvihkosen (ks. ohjeet).

 • Luo äidinkielen kansioosi uusi tiedosto nimellä ”Lukemalla maailman ympäri”. Kokoa kaikki tekstit tänne. Muista käyttää väliotsikoita. Muista, että arvosteluun vaikuttaa myös kieliasu.
 • Älä kopioi tekstiä suoraan netistä. Plagioinnista seuraa hylätty arvosana koko työstä.
 • Palauta valmis työ opettajalle viimeistään perjantaina 15.1.2016.

 

Lähde: Tehtävä on muokattu Särmä 8 -oppikirjan tehtävän pohjalta (s. 170).

 

8. LUOKKA: NÄKÖKULMIA KULTTUUREIHIN

Video. Katso thaimaalaisen vakuutusyhtiön mainos. Mitä tietoja saat Thaimaasta ja sen kulttuurista?

KIRJOITUSTEHTÄVÄ: KIRJOITA TOISESTA KULTTUURISTA

Kirjoita tarina, jossa kuvataan 15-vuotiaan nuoren aamutoimia toisessa maassa.

1. Valitse maa, joka sinua kiinnostaa.

2. Etsi netistä tietoa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä ääniä herätessä voisi kuulua? Esim. liikenteen melua, kukon kieuntaa, lintujen laulua, sodan ääniä.
 • Mitä aamiaisella yleensä tarjotaan valitsemassasi maassa?
 • Minkälainen sää maassa on tähän aikaan vuodesta?
 • Miten oppilaat menevät yleensä kouluun?
 • Mitä koulua 15-vuotiaat käyvät? Vai ovatko he jo työelämässä?
 • Miten nuoret pukeutuvat kouluun tai töihin?
 • Käyvätkö kaikki koulua? Onko pojille ja tytöille eri koulut?
 • Mitä 15-vuotiaan repussa voisi olla hänen lähtiessä kouluun tai töihin?

3. Kirjoita novelli. Hyödynnä etsimiäsi tietoja.

Lähde: Tehtävät lainattu Särmä 8 -sähköisestä materiaalista.