8. LUOKKA: TIIVISTELMÄ

tiivistelma

KIRJOITA TIIVISTELMÄ HELSINGIN SANOMIEN ARTIKKELISTA

1. Lue pohjateksti huolella: Sata vuotta kouluruokaa – Suomi on ainoa maa maailmassa, jonka opetussuunnitelmaan ruoka kuuluu

2. Alleviivaa jokaisen kappaleen tärkeimmät asiat (pyydä opettajalta moniste) tai poimi pääasiat ranskalaisin viivoin vihkoosi.

3. Kirjoita tiivistelmä alleviivausten tai listan avulla:

 • Kerro otsikossa pohjatekstin tekstilaji ja otsikko: Tiivistelmä artikkelista Sata vuotta kouluruokaa (HS, 22.1.2017).
 • Tiivistä pohjatekstin keskeinen sisältö omin sanoin. Älä kopioi lauseita suoraan pohjatekstistä.
 • Muista kappalejako.
 • Lisää loppuun lähdetiedot: kirjoittaja, pohjatekstin nimi, julkaisupaikka ja julkaisuaika. Lähde: Päivi Repo, Sata vuotta kouluruokaa – Suomi on ainoa maa maailmassa, jonka opetussuunnitelmaan ruoka kuuluu, 22.1.2017.

 

 

 
 

9. LUOKKA: TIIVISTELMÄ

tiivistelma

Näin kirjoitat tiivistelmän:

 1. Lue pohjateksti huolella.
 2. Tee muistiinpanot. Poimi pääasiat listaksi tai alleviivaa ne tekstistä.
 3. Suunnittele muistiinpanojesi pohjalta tiivistelmäsi rakenne. Asioita ei tarvitse esittää samassa järjestyksessä kuin pohjatekstissä.
 4. Kirjoita tiivistelmä listan tai alleviivausten avulla:
  • Otsikoi seuraavan mallin mukaan: Tiivistelmä artikkelista Elämän kevät (HS, 6/2015). Eli kerro otsikossa pohjatekstin tekstilaji ja otsikko.
  • Tiivistä pohjatekstin keskeinen sisältö omin sanoin. Älä kopioi lauseita suoraan pohjatekstistä.
  • Muista kappalejako
  • Lisää loppuun lähdetiedot: kirjoittaja, pohjatekstin nimi, julkaisupaikka ja julkaisuaika. Esim. Lähde: Malmberg, Ilkka: Elämän kevät. Kuukausiliite 6/2015.

Tehtävä: Kirjoita tiivistelmä

Lue Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä 6/2015 ilmestynyt teksti Elämän kevätKirjoita tekstistä tiivistelmä yllä olevien ohjeiden avulla. Tee työ huolella.