9. LUOKKA: PIENOISTUTKIELMA

ktkprojekti

Pienoistutkielma on yhdeksännen luokan päättötyö. Työtä varten sinun tulee lue yksi suomalaisen kirjailijan kirjoittama teos.

Pienoistutkielmassa osoitat hallitsevasi suomen kielen oikeinkirjoitussäännöt, tuntevasi suomalaista kirjallisuushistoriaa sekä osaavasi kirjoittaa erilaisia tekstejä. Tee työ huolella, sillä yksittäisistä töistä tutkielma vaikuttaa päättötodistuksen äidinkielen arvosanaan eniten.

OHJEET:

1. Työtä varten sinun tulee lukea yksi suomalaisen kirjailijan kirjoittama teos.

Käymme molempien ysiluokkien kanssa kirjastossa talviloman jälkeen. Jos et pääse kirjastoon, huolehdi siitä, että olet valinnut kirjailijan ja kirjan pe 9.3. mennessä. Muista, että kirja kannattaa lukea maaliskuun aikana, jotta saat työn hyvissä ajoin tehtyä. Esittele kirjavalintasi opettajalle.

2. Lue valitsemasi kirja ti 10.4.2018 mennessä ja pidä lukiessa lukupäiväkirjaa. Lukupäiväkirjan ohjeet löydät täältä.

3. Tutustu tutkielman ohjeisiin täällä. Lue molemmat huolellisesti läpi.

4. Tee Classroomissa tutkielmalle oma Docs-tiedosto.

  • Fontti 12, riviväli 1,5.
  • Tutkielmaa kirjoitetaan koulussa noin neljän tunnin ajan. Tee loput työstä kotona.

5. Palauta valmis tutkielma opettajalle viimeistään keskiviikkona 9.5.2018.

 

 

 

 

 

 

 

TOISEN TEKSTIIN VIITTAAMINEN

Kun kirjoitat esimerkiksi aineistopohjaista esseetä, sinun pitää käyttää apuna lähteitä eli pohjatekstejä. Lähteiden käytössä tulee muistaa, että omat ja lainatut ajatukset on erotettava toisistaan.

lainaus1

Lukijan tulee tietää, mitkä tekstin ajatukset ovat kirjoittajan omia ja mitkä on lainattu toiselta kirjoittajalta. Kaikki käytetyt lähteet tulee koota lähdeluetteloon. Näin kokoat lähdeluettelon: lue ohjeet täältä.

NÄIN VIITTAAT LÄHDETEKSTIIN:

1. Kun viittaat aineistoon ensimmäistä kertaa, kerro aineiston perustiedot: 

  • kirjoittajan nimi
  • tekstin otsikko tai nimi
  • tekstin julkaisuaika ja -paikka

Esimerkki:

esimerkki3

2. Suora lainaus:

Suora lainaus tarkoittaa toisen kirjoittaman tekstin sanatarkkaa kopiointia. Tällöin lainattu teksti täytyy merkitä lainausmerkkeihin. Näin et syyllisty plagiointiin eli toisen tekstin varastamiseen. Sisällytä lainaus omaan tekstiisi johtolauseen avulla:

esimerkki4

3. Epäsuora lainaus:

Jos selostat pohjatekstiä omin sanoin, kyseessä on epäsuora lainaus. Tällöin et tarvitse lainausmerkkejä. Muista kuitenkin mainita tekstin lähde. Viittaa kirjoittajaan aina sukunimellä. Referoinnissa paras aikamuoto on preesens:

esimerkki5

Video. Kertaa vuorosanojen kirjoittamisen säännöt. Videolla käydään läpi kolme tapausta: 1. Kun vuorosana on toteamus. 2. Kun vuorosana on kysymys. 3. Kun vuorosana on huudahdus.