9. LUOKKA: KIRJOITA REFERAATTI

referaatti

MIKÄ ON REFERAATTI?

 • Referaatti on lyhennelmä jostakin toisesta tekstistä.
 • Referaatissa kirjoittaja kertoo alkuperäisen tekstin tärkeimmät asiat omin sanoin.
 • Referaatin tulee aueta lukijalle ilman, että hän lukee alkuperäistekstiä.
 • Referaatissa ei saa esittää omia mielipiteitä.
 • Referaatin pituus on noin kolmasosa alkuperäistekstin pituudesta.

Laadi referaatti näin:

1. Lue alkuperäinen teksti huolellisesti läpi.

2. Lue teksti uudelleen ja alleviivaa siitä pääasiat.

3. Suunnittele, miten kirjoitat referaattisi. Referaatissa asioiden ei tarvitse olla samassa järjestyksessä kuin alkuperäisessä tekstissä. Tee esimerkiksi alleviivauksistasi muistiinpanot esimerkiksi miellekarttaan.

4. Kirjoita referaatti muistiinpanojesi pohjalta:

 • Aloita otsikolla.
 • Jaa tekstisi kappaleisiin.
 • Kirjoita ensimmäisen kappaleen alkuun, mitä tekstiä referoit. Kerro, mitä tekstiä luit, kuka sen on kirjoittanut ja milloin se on julkaistu. Esimerkiksi: Jukka Petäjä kirjoittaa artikkelissaan ”Kirjoja lukevat ihmiset ovat onnellisempia kuin muut” (Helsingin Sanomat 27.10.2015) lukemisen vaikutuksesta onnellisuuteen.
 • Älä kopioi lauseita suoraan pohjatekstistä, vaan selosta sitä omin sanoin. Kertaa toisen tekstiin viittaaminen täältä.
 • Merkitse referaatin loppuun pohjatekstin tarkat lähdetiedot. Esimerkiksi: Referaatti Jukka Petäjän artikkelista ”Kirjoja lukevat ihmiset ovat onnellisempia kuin muut”, Helsingin Sanomat 27.10.2015.
 • Tarkista tekstisi oikeinkirjoitus ja palauta se opettajalle.