9. LUOKKA: ELIAS LÖNNROT

eliaslonnrot

1. Tutustu Elias Lönnrotiin täällä ja lue Lönnrotia käsittelevä moniste. Tee tehtävät:

a. Kirjoita sähköiseen vihkoosi (ks. Classroomissa kirjallisuushistorian muistiinpanot) tiivistelmä Lönnrotin elämästä.

runonkeruumatkat1
Kuva on muokattu Taju 9 -oppikirjan (s. 237) pohjalta.

b. Katso viereistä karttaa. Kirjoita vihkoosi omin sanoin, miten Kalevala on syntynyt. Kirjoita otsikoksi ”Kalevalan synty”.