PROJEKTI: PIDETÄÄN KOKOUS!

kokousLähes jokainen meistä pääsee elämänsä aikana osallistumaan johonkin kokoukseen. Esimerkiksi taloyhtiöt ja harrastusryhmät järjestävät usein kokouksia. Kokouksissa pääsee vaikuttamaan niin yhteisiin kuin omaa itseä koskeviin päätöksiin. Nykyisin kokous voi olla konkreettisen kokoontumisen lisäksi myös etäkokous, kuten videokokous.

Ennen kokousta kokouksesta tiedotetaan ja kutsutaan osallistujia kokoukseen. Varsinainen kokous kulkee vakiintuneen menettelytavan mukaan. Menettelytapaa kutsutaan kokoustekniikaksi.

1. TUTUSTU KOKOUSTEKNIIKKAAN

Katso Anna Uusiniityn Prezi-esitys ja vastaa kysymyksiin. Etsi tarvittaessa tietoa netistä.

 1. Mikä on kokous?
 2. Mitä kokouksia sinä tiedät? Mieti esimerkiksi, missä kokouksissa vanhempasi ovat käyneet.
 3. Miksi kokouksia järjestetään?
 4. Kokouksen vaiheet voidaan jakaa kolmeen osaan. Mitkä nämä ovat?
 5. Mikä on kokouskutsu?
 6. Entä esityslista?
 7. Kenen tehtävänä on lähettää kokouskutsu ja esityslista osallistujille?
 8. Mistä asioista kokouksen järjestäjän täytyy huolehtia?
 9. Miten kokouksen osallistujat valmistautuvat kokoukseen?
 10. Nimeä kokouksen toimihenkilöt ja selvitä heidän tehtävät:
  • Mitkä ovat puheenjohtajan tehtävät?
  • Entä sihteerin?
  • Entä pöytäkirjantarkastajien?
  • Entä ääntenlaskijoiden?
 11. Kokous alkaa aina alla esitetyn kaavan mukaisesti. Selitä, mitä nämä tarkoittavat:
  • Kokouksen avaaminen 
  • Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Kokouksen järjestäytyminen
  • Esityslistan hyväksyminen
 12. Kun kokouksessa halutaan päättää jostakin asiasta, asiaa tulee käsitellä tietyllä tavalla. Miten?
 13. Milloin kokouksen puheenjohtaja kopauttaa nuijalla pöytään?
 14. Mikä on kokouspöytäkirja?
 15. Jokaisen meistä tulisi hallita kokoustekniikka. Miksi?

2. RYHMÄTYÖ: JÄRJESTETÄÄN RYHMISSÄ KOKOUS

Muodostakaa kolme ryhmää ja harjoitelkaa kokouksen kulkua omien kokousten avulla. Jokainen ryhmä saa opettajalta omat kokousmateriaalit. Tutustukaa esityslistaan sekä niihin taustatietoihin, joita materiaaleissa on annettu. Valmistautukaan kokoukseenne sopimalla kokouksessa jaettavat roolit etukäteen ja kirjoittamalla muistiinpanoja. Jos ryhmässä ei riitä jokaiselle rooleja, jaetaan näille sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan työt.

 

Lähde: Sä osaat -opetusblogi