KIRJOITA UUTINEN KOULUN VERKKOLEHTEEN!

Kertaa aluksi 7. luokalla uutisesta opittua ja katso Ylen Uutisluokan ohje ”Pikakurssi tähtitoimittajaksi”.

Kirjoita uutinen valitsemastasi aiheesta. Lue ohjeet huolella läpi:

1. Päätä aihe, josta kirjoitat uutisen. Valitse jokin ajankohtainen ja yleisesti kiinnostava aihe. Jotta asia olisi uutisen arvoinen, sen pitää olla lukijoille merkityksellinen, hyödyllinen ja ajantasainen.

2. Perehdy aiheeseen ja etsi siitä tietoa. Hahmottele uutinen vihkoosi vastaamalla uutiskysymyksiin.

3. Valitse haastateltavat. Kirjoita haastattelukysymykset, sovi haastatteluajat.

Uutisessa tärkein tulee aina ensimmäisenä.
Uutisessa tärkein tulee aina ensimmäisenä.

4. Kirjoita uutinen. Muista kirjoittaessasi uutisen rakenne!

Rakenna uutinen niin, että tärkeimmät asiat tulevat otsikkoon ja uutistekstin alkuun. Kirjoita vähemmän tärkeät asiat, tarkennukset ja lisätiedot uutisen loppuun. Keksi uutisellesi ytimekäs otsikko.

5. Ideoi uutisen kuvitus.

Tarvitaanko uutiseen valokuvia vai kenties uutisgrafiikkaa? Ota tai piirrä uutiskuva ja keksi kuvateksti.

6. Tarkista lopuksi seuraavat asiat:

 • Onhan uutisessa kappalejako? Jos uutisesi on pitkä, lisää tekstiin väliotsikoita.
 • Eihän uutinen sisällä omia mielipiteitäsi? Uutisen tulee olla neutraali.
 • Onhan oikeinkirjoitus kunnossa?

7. Julkaise uutinen koulun verkkolehdessä.

8. Pohdi lopuksi, minkä arvosanan antaisit uutisellesi. Miksi?

 

7. LUOKKA: DRAAMAPROJEKTI UUTISISTA

uutisosastotRYHMÄTYÖ: TEHKÄÄ UUTISKATSAUS

 1. Jakautukaa neljän hengen ryhmiin.
 2. Jokainen ryhmä valitsee itselleen yhden uutisosaston. Katsokaa mallia Helsingin Sanomien osastoista.
 3. Poimikaa ryhmässä kolme osastonne uutista. Lukekaa uutiset hyvin ja käykää niiden sisältö yhdessä läpi.
 4. Tehkää uutisista pienet näytelmät tai pantomiimit. Näytelmän kertoja tiivistää tapahtumat.
 5. Lopuksi järjestetään uutiskatsaus, jossa jokainen ryhmä esittää omat uutisensa vuorotellen.
 6. Mikä uutinen kiinnosti eniten? Miten uutiset muuttuivat dramatisoituina?

Lähde: Tehtävä on muokattu Satakieli 7 -kirjasta (s. 83).

7. LUOKKA: UUTISJUTUN OSAT

uutisenosat3

Uutisjuttu koostuu monesta osasta. Opettele tunnistamaan lehtijutun osat:

 • Uutisotsikko kertoo jutun tärkeimmän tai kiinnostavimman asian.
 • Ingressi kertoo tiiviisti uutisen pääasiat.
 • Leipäteksti tarkoittaa jutun varsinaista tekstiä.
 • Uutiskuva havainnollistaa tekstiä.
 • Kuvateksti antaa lukijalle sellaista lisätietoa, jota kuvasta ei välity.
 • Uutisgrafiikka antaa lisätietoa kuvallisin keinoin, esim. karttana tai taulukkona.
 • Tietolaatikko sisältää uutisen taustatietoja tai tilastotietoja.
 • Toimittajan nimi: Uutisen yhteydessä kerrotaan yleensä, kuka lehtijutun on kirjoittanut. Joskus kerrotaan myös kaupunki, jossa uutinen on tehty tai uutistoimisto, jolta kuva on saatu.
 • Valokuvaajan tiedot: Lehtikuvien yhteydessä kerrotaan, kuka valokuvat on ottanut.
 • Väliotsikot jakavat lehtijutun kokonaisuuksiksi.
 • Palstat helpottavat jutun lukemista. Sanomalehdessä jutut on jaettu palstoihin.
 • Osasto: Sanomalehdissä on erilaisia osastoja, kuten kotimaa, ulkomaat, urheilu ja kulttuuri.

TEHTÄVÄ:

1. Leikkaa sanomalehdestä vihkoosi uutinen, josta löytyy seuraavat osat. Nimeä osat.

 • otsikko
 • ingressi
 • leipäteksti
 • kirjoittajan nimi
 • uutiskuva
 • kuvateksti
 • uutisgrafiikkaa
 • tietolaatikko

7. LUOKKA: MIKÄ ON UUTINEN?

puuvillauutinen1

1. Tutki yllä olevaa uutista ja vastaa kysymyksiin:

 1. Mitä on tapahtunut?
 2. Missä on tapahtunut?
 3. Milloin se tapahtui?
 4. Kuka oli osallisena?
 5. Miten kaikki tapahtui?
 6. Miksi kaikki tapahtui?
 7. Mitä tästä seurasi?
 8. Mitä asioita uutisessa ei kerrota? Pohdi, miksi.

2. Etsi lehdestä sinua kiinnostava uutinen. Huom. Muistathan, että lehdessä julkaistaan monentyyppisiä tekstejä. Tarkista siis, että valitsemasi teksti on uutinen.

a. Liimaa uutinen vihkoosi ja merkitse uutisen yhteyteen, missä lehdessä ja milloin uutinen on julkaistu. Muista merkitä myös sivunumero, jolta uutinen löytyy. Esimerkiksi:

Satakunnan Kansa 2.2.2016, s. 5

b. Etsi uutisesta vastaukset uutiskysymyksiin:

 • Mitä on tapahtunut? =
 • Missä? =
 • Milloin? =
 • Miksi? =
 • Miten? =

iloinenuutinen3. Etsi positiivisia uutisia. 

Esim. ”Ulvila työllistää kesällä 44 nuorta”, Satakunnan Kansa, 3.2.2015

 • Etsi lehdistä tai netistä vähintään kaksi positiivista uutista.
 • Leikkaa uutinen lehdestä vihkoosi. Kirjaa uutisen yhteyteen tieto, mistä lehdestä (lehti ja päivämäärä) uutinen löytyi.
 • Pohdi seuraavaksi: Miksi uutinen on positiivinen?  

 

 

 

 

HAASTATTELU

tahtitoimittajaksi
Kuvakaappaus Yle Uutisluokan sarjakuvaohjeesta.

Haastattelu välittää tietoa. Haastattelussa haastateltava voi kertoa asiantuntemuksensa tai kokemuksensa pohjalta näkemyksensä jostakin asiasta. Haastattelussa voidaan kertoa myös jonkun ihmisen kiinnostava elämäntarina.

Tutustu Ylen Uutisluokan ohjeeseen: Näin teet hyvän haastattelun (kohta 5).

TEHTÄVÄT:

1. Henkilöhaastattelu

Esimerkki henkilöhaastattelusta: Voiko hotellissa asua pysyvästi?

Keksi toivehaastateltava ja suunnittele hänelle vähintään viisi haastattelukysymystä.

2. Galluphaastattelu pareittain

Miettikää ensiksi yhdessä aihe, josta teette gallupin. Voitte esimerkiksi:

 • tehdä gallupin luokkanne oppilaiden viikkorahan määrästä.
 • selvittää, mikä on luokkanne oppilaiden unelma-ammatti.
 • tutkia, miten paljon luokkakaverit viettävät päivittäin aikaa kännykällä.

Kun olette valinneet aiheen, haastatelkaa gallupia varten noin 20 oppilasta ja kirjatkaa ylös vastaukset. Koostakaa lopuksi saamista vastauksistanne lyhyt uutinen.

3. Tutki gallupvastauksia

Tutkikaa vuoden 2014 koululehteä Kaarisillan Kansa. Lehdessä on julkaistu useita gallupeja, esim. Kännykän orjat. Tutkikaa gallupeja ja tehkää niiden pohjalta lyhyt uutinen.

Lähteet: Sanomalehtien Liitto, Särmä 7.

8. LUOKKA: KIRJOITA TITANIC-UUTINEN!

titanic

Kuvittele olevasi toimittaja, joka saa kuulla Titanicin uponneen. Eletään huhtikuuta vuonna 1912 ja Titanic on törmännyt jäävuoreen viime yönä.

Uutisessa tärkein tulee aina ensimmäisenä.

Sinun tehtäväsi on kirjoittaa asiasta uutinen Satakunnan Kansaan:

 • Tutustu uppoamisen taustoihin. Muista, että toimittajien velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Toimittajana sinun täytyy tarkistaa kaikki tietosi ja tietolähteesi. Uutinen ei saa myöskään sisältää omia mielipiteitäsi asiasta.
 • Älä kopioi mitään tekstiä suoraan netistä. Hae tietoa netistä, mutta kirjoita se uutiseen omin sanoin.
 • Muista uutisen rakenne: kerro siis tärkein asia ensin.
 • Uutisessa täytyy olla seuraavat osat: otsikko, ingressi, leipäteksti, uutiskuva, kuvateksti, uutisgrafiikkaa ja kirjoittajan nimi. (Ks. Särmä 7 -kirjan sivu 148.)

 

 

8. LUOKKA: UUTISPROJEKTI

RYHMÄTYÖ: TEHKÄÄ OMA UUTISVIDEO

Tehkää 3-4 hengen ryhmissä noin 20-30 sekunnin mittainen uutisvideo. Ohjeet:

1. Katsokaa malliksi Yle Uutisluokan uutisvideoita:

2. Valitkaa kiinnostava aihe.

Miettikää, miten haluatte asiaa käsitellä. Mistä kerrotte ja miten? Tutustukaa aiheeseen, etsikää siitä monipuolisesti tietoa.

3. Hahmotelkaa uutisenne käsikirjoitus. Käyttäkää apuna oheista käsikirjoituskorttia.

Käsikirjoitus on suunnitelma, jonka pohjalta uutisvideo kuvataan. Suunnitelkaa uutisenne runko eli se, miten uutinen etenee. Miettikää, miten aloitatte, mitä sitten tapahtuu jne. Miettikää, keitä haluatte haastatella. Tasapuolisuuden vuoksi juttuun on hyvä sisällyttää toisistaan poikkeavia tai vastakkaisia näkemyksiä. Valmistautukaa haastatteluihin huolella: Tehkää haastattelukysymykset ennakkoon. Välttäkää kysymyksiä, joihin voi vastata ”kyllä” tai ”ei”.

4. Jakakaa roolit.

Kuka vastaa mistäkin? Jokaisella täytyy olla jokin selkeä tehtävä.

5. Kuvatkaa. Katsokaa ennen kuvaamista opetusvideo, jossa annetaan hyviä vinkkejä kuvaamiseen.

Kuvatkaa haastattelut ja muu tarvitsemanne materiaali. Tarkistakaa aina heti kuvaamisen jälkeen äänen ja kuvan laatu. Haastatteluja voi olla vaikea kuvata myöhemmin uudelleen.

6. Editoikaa uutisenne valmiiksi. Editointiin löytyy apua täältä.

ARVIOINTI:

Arvosanaan vaikuttavat:

 • lopputulos (sisältö, rakenne ja ulkoasu)
 • ryhmätyöskeltely
 • työskentelytaidot ja ohjeiden noudattaminen (työn eteneminen oppitunneilla)
 • oma osallistuminen projektiin

7. LUOKKA: UUTISGRAFIIKKA

uutisgrafiikka
Kuva 1. Satakunnan Kansassa 31.1.2016 oli hyvä esimerkki uutisgrafiikasta. Ruuan hintaa käsittelevä artikkeli sisältää yhden sivun verran uutisgrafiikkaa. Grafiikan avulla lukijalle kerrottiin tiivistettynä paljon tietoa.

1. Tutki uutisgrafiikkaa

yhteishyvaTutki Yhteishyvässä marraskuussa 2014 julkaistua artikkelia Sinä ja minä. Artikkeli esittelee 75 asiaa, jotka ovat ominaisia meille suomalaisille. Tutustu artikkeliin ja tee tehtävät:

 1. Kirjoita vihkoosi otsikko: Uutisgrafiikka: Me suomalaiset
 2. Poimi artikkelista kymmenen sinua kiinnostavaa asiaa.
 3. Kirjoita asiat vihkoosi kokonaisin virkkein. Aloita jokainen lause Suomalaiset-sanalla:

Esim.

Suomalaiset käyttävät vuodessa noin 39 rullaa vessapaperia.

Suomalaiset lainaavat kirjastosta keskimäärin 17 kirjaa vuodessa.

Suomalaiset…

8. LUOKKA: UUTINEN

uutinen_syottotuoli

1. Tutki yllä olevaa uutista. Vastaa vihkoosi alla oleviin kysymyksiin.

Kertaa 7. luokalla opittua ja katso uutisia käsittelevä Prezi-esitys. Etsi tarvittaessa tietoa netistä. Vaihda lopuksi vihkoja parisi kanssa ja tarkistakaa toistenne vastaukset.

 1. Mistä tiedät, että kyseessä on uutinen? Selitä mahdollisimman tarkasti.
 2. Lue uutisen ensimmäinen kappale. Mihin uutiskysymyksiin kappale vastaa?
 3. Lue uutisen toinen kappale. Mihin uutiskysymyksiin tämä kappale vastaa?
 4. Mitä tietoa uutisen viimeisessä kappaleessa kerrotaan?
 5. Tutki lukemaasi uutista ja muistele, mitä opit uutisen rakenteesta 7. luokalla. Millainen on uutisen rakenne?
 6. Millaista on uutisen kieli?
 7. Mikä on uutiskynnys?
 8. Selitä, mitä tarkoitetaan uutiskriteereillä?
 9. Mitkä kaksi uutiskriteeriä esimerkkiuutinen täyttää?

2. Lue läpi Yle Uutisluokan ohjeet: Pikakurssi uutistoimittajaksi.

Kirjoita ohjeiden pohjalta vihkoosi ”Toimittajan muistilista”. Listaa ylös viisi tärkeintä asiaa, jotka toimittajan täytyy huomioida uutista kirjoittaessaan.

3. Testaa seuraavaksi, millainen toimittaja olisit. Avaa testi tästä.

4. Etsi lehdistä ja/tai netistä kaksi samasta tapahtumasta kirjoitettua uutista.

Leikkaa uutiset irti ja liimaa ne vihkoosi. Piirrä vihkoosi oheinen taulukko ja vertaile uutisia taulukossa olevien kysymysten avulla.