9. LUOKKA: LAUSEENVASTIKKEET

Piirros: Mschiffon.
Piirros: Mschiffon

Isäkarhu sanoi: ”Joku on maannut vuoteessani”.
Isäkarhu sanoi, että joku oli maannut hänen vuoteessaan.
Isäkarhu sanoi jonkun maanneen hänen vuoteessaan.

Lauseen tuntomerkki on verbin persoonamuoto. Persoonamuotoisista verbeistä voidaan laskea, montako lausetta yhdessä virkkeessä on. Viimeisessä esimerkkivirkkeessä on vain yksi lause ja osa jonkun maanneen hänen vuoteessaan on lauseenvastike.

Lauseenvastike on erityisesti kirjoitetun kielen rakenne, joka korvaa että-, jotta-, kun– tai siten että -alkavan sivulauseen. Lauseenvastikkeiden avulla tekstiä voidaan tiivistää ja tehdä siitä sujuvampaa.

Lauseenvastiketta ei eroteta muusta lauseesta pilkulla, sillä se ei muodosta omaa lausetta.

lauseenvastikkeet1
Kuva: Anna Uusiniitty (ks. Sä osaat)

TEHTÄVÄT:

1. Lue oppikirjasta lauseenvastikkeita käsittelevä teksti sivuilta 26-27.

2. Muuta sivulauseet lauseenvastikkeiksi:

 1. Kaisa halusi, että minä luen kirjan. >
 2. Kaisa halusi, että hän lukee kirjan. >
 3. Kun Kaisa on lukenut runoja, hän vain haaveilee. >
 4. Kun luetaan kirjallisuutta, saadaan yleissivistystä. >
 5. Kaisa sanoo, että runoilijat kirjoittavat parhaiten. >
 6. Tilastot kertovat, että Suomessa luetaan paljon. >
 7. Opettaja tiesi, että me luimme kirjan jo. >
 8. Mielestäni maailmasta oppii paljon siten, että lukee. >
 9. Minäkin luen kirjoja, jotta oppisin. >

3. Etsi alla olevista lauseista lauseenvastikkeet ja vaihda ne sivulauseiksi. Voit aloittaa sivulauseen neljällä vaihtoehdolla: että, kun, jotta, siten että

 1. Tarzan ei tiennyt olevansa englantilaispoika. >
 2. Hänen vanhempansa kuolivat laivan ajettua karille. >
 3. Hoitaessaan lastaan apinat opettivat hänelle tapojaan. >
 4. Opittuaan viidakon lakeja Tarzanista tuli eläinten suojelija. >
 5. On vaikea uskoa ihmisten oppivan eläinten kieltä. >

4. Korjaa virheet lauseenvastikkeissa:

 1. Vieraiden lähtiessä hän riisui vaatteensa.
 2. Maija tanssii hyvin aina kavaljeerista riippuen.
 3. Lentokoneen laskeutuessa matkustajat ryntäsivät ulos.
 4. Opettajan antaessa läksyt saatiin kuin saatiinkin tehtyä.
 5. Useimmat tulevat raskaaksi synnyttäen lapsen.

5. Lisätehtäviä lauseenvastikkeista:

Lauseenvastiketehtävä Salpro
Muunna sivulauseet lauseenvastikkeiksi
Oulun Norssin lauseenvastiketehtävä

Teksti ja tehtävät 2 ja 3 muokattu Sä osaat -blogin pohjalta.

9. LUOKKA: VERBIN NOMINAALIMUODOT

nominaalimuodot

Verbeillä on myös paljon nominaalimuotoja eli infinitiivi- ja partisiippimuotoja:

nominaalimuodot

Kirjakielessä käytetään usein tiiviimpää rakennetta kuin puheessa. Yksi esimerkki tästä ovat verbin nominaalimuodot. Niiden avulla voidaan esimerkiksi ilmaista sama asia kuin sivulauseella: Kuuntelin musiikkia juostessani. > Kuuntelin musiikkia, kun juoksin.

Infinitiivejä ja partisiippeja nimitetään nominaalimuodoiksi, sillä ne taipuvat nominien tapaan. Nominaalimuodot eivät voi toimia yksin lauseen verbinä. Ne voivat joko olla osa predikaattiverbiä (olin juossut, haluan juosta) tai lisätä tietoa predikaatin ilmaisemasta toiminnasta (Näin juokseva pojan puistossa.).

TEHTÄVÄT:

1. Kertaa verbitaivutuksen perusasiat:

 1. Mihin kahteen pääryhmään verbit voidaan niiden taipumisen perusteella jakaa?
 2. Missä kaikissa muodoissa persoonamuotoiset verbit taipuvat?

2. Tutustukaa parin kanssa nominaalimuotoihin oheisen Prezi-esityksen avulla. Tehkää esityksen lopussa olevat tehtävät vihkoon.

2. Keksi yllä olevaan taulukkoon puuttuvat esimerkkivirkkeet.

3. Poimi ja kirjoita vihkoosi verbien nominaalimuodot (6):

 • kuljen
 • kuljetus
 • kulkien
 • kulkuri
 • kuljettaa
 • kulkeva
 • kulkulupa
 • kuljettiin
 • kulkemalla
 • kulkiessa
 • kuljetin
 • kulkeakseen
 • kuulen

4. Lisätehtäviä nominaalimuodoista:

Partisiippiharjoitus
Tunnista infinitiivi
Tunnista partisiippi
Agenttipartisiippi

Lähde: Tekstitaituri 9, Rapatti, Kotilainen, Harmanen, Leppäjärvi ja Pelto, 2013, s. 25, 64, 66)