8. LUOKKA: VASTINE

monalisaToisinaan mielipidekirjoitus saa vastineen. Vastine on mielipidekirjoitus, joka laaditaan vastaukseksi jonkun toisen mielipiteeseen. Vastine vie keskustelua eteenpäin: siinä joko kumotaan tai kannatetaan aiemman kirjoituksen mielipiteitä.

Vastine ja mielipidekirjoitus ovat rakenteeltaan samanlaiset. Ainoa eroavaisuus on vastineen aloitus: vastine alkaa viittauksella siihen mielipidekirjoitukseen, johon se vastaa / ottaa kantaa.

TEHTÄVÄ:

1. Lue Helsingin Sanomissa (11/2013) julkaistut mielipidekirjoitukset Maamme puolustaminen kuuluu myös naisille” ja ”Resurssit eivät riitä naisten asevelvollisuuteen”. Vastaa alla oleviin kysymyksiin:

  1. Kenen kirjoittama teksti ”Maamme puolustaminen kuuluu myös naisille” on?
  2. Mitä teksti käsittelee?
  3. Mikä on kirjoittajan mielipide asiasta?
  4. Miten kirjoittaja perustelee mielipiteensä?
  5. Kenen kirjoittama teksti ”Resurssit eivät riitä naisten asevelvollisuuteen” on?
  6. Mitä teksti käsittelee?
  7. Mikä on kirjoittajan mielipide asiasta?
  8. Miten kirjoittaja perustelee mielipiteensä?
  9. Kumpi teksteistä on vastine? Miksi? Perustele.
  10. Miten vastineen aloitus poikkeaa toisesta kirjoituksesta?

2. Kirjoita vastine oheiselle mielipidekirjoitukselle, joka käsittelee Pokémon Go -peliä. 

OHJE:

1. Keksi tekstillesi osuva, ytimekäs otsikko. Voit jättää otsikon keksimisen viimeiseksi. Muista, että pelkkä ”Vastine” ei riitä otsikoksi. Esim. Muovikassien käyttöä tulisi rajoittaa

2. Ensimmäinen kappale: Kerro vastineen alussa, mihin kirjoitukseen otat kantaa. Esittele lyhyesti alkuperäinen kirjoitus. Kerro, mitä aihetta kirjoitus käsitteli ja missä lehdessä ja milloin se on julkaistu. Huomioi, että lukijan on ymmärrettävä alkuperäisen tekstin keskeinen idea lukematta alkuperäistä tekstiä.

EsimJulia Pohjakallio kirjoitti (HS 15.10.2013) muovikassien käytön ongelmallisuudesta. Pohjakallio perusteli tekstissään, miksi muovikassien käyttö tulisi lopettaa…

3. Seuraava kappale: Kirjoita oma mielipiteesi asiasta. Kerro, oletko alkuperäisen kirjoituksen kanssa samaa mieltä vai eri mieltä. Muista perustella mielipiteesi hyvin.

4. Lopetuskappale: Kirjoita lopetus, joka jää lukijan mieleen. Tiivistä sanottavasi ytimekkääseen lopetukseen. Voit myös esittää toiveen, vetoomuksen tai parannusehdotuksen.

Esim. Eikö muuten niin kehittyneiden Pohjoismaidenkin tulisi ryhtyä jonkinlaisiin näkyviin toimiin? Ihmiset pystyvät hyvin elämään ilman tuota muovista säkkiä, joka tuottaa ympäristöllemme näin suurta tuhoa.

5. Lisää viimeiseksi nimi tai nimimerkki.