9. LUOKKA: POHDI SUOMALAISUUTTA

TEHTÄVÄ: Täydennä alla olevat virkkeet. Kirjoita jokaiseen kohtaan useamman virkkeen mittainen teksti.

 1. Suomessa on…
 2. Suomessa ei ole…
 3. Suomalaiset ovat…
 4. Suomalaiset haluaisivat olla…
 5. Suomi tunnetaan maailmalla…
 6. Tunnetuin suomalainen henkilö on…
 7. Suomalainen koulu on…
 8. Suomen kielen kaunein sana on…
 9. Suomen kielen rumin sana on…
 10. Suomen kieli kuulostaa…
 11. Suomalaiset nuoret…
 12. Suomalaisten tärkein juhla on…
 13. Kesällä suomalaiset…
 14. Jouluna suomalaiset…
 15. Suomalainen luonto…
 16. Suomalainen musiikki…
 17. Paras suomalainen ruoka on…
 18. Suomalaisena olen ylpeä…
 19. 10 vuoden päästä Suomessa…
 20. Minun Suomeni on…

 

 

 

 

9. LUOKKA: KIELITIETOPROJEKTI

Yhdeksännen luokan syksyllä tutustutaan suomen kieleen ja sen erityispiirteisiin. Tunneilla käydään läpi sitä, millainen kielemme on maailman kielten joukossa. Syksyn aikana tutustutaan mm. seuraaviin kokonaisuuksiin:

 • Maailman kielet
 • Suomen sukukielet
 • Monikielinen Suomi
 • Suomen kielen ominaispiirteet
 • Suomen murteet

RYHMÄTYÖ (3 oppilasta / ryhmä):

Valitkaa yllä olevasta listasta yksi aihealue. Ilmoittakaa valintanne opettajalle.

Tehkää aihealueesta mahdollisimman kattava esitelmä. Esitelmää tehdään koulussa kaksi oppituntia, loput työstä tehdään kotona.

OHJEET:

1. Tutustukaa aihealueeseen. Kootkaa tärkeimmät asiat Slides-tiedostoon.

 • Aloittakaa lukemalla oppikirjasta aihetta käsittelevät sivut. Tehkää niiden pohjalta muistiinpanot. Etsikää lisätietoa myös netistä. Wikipedia ei saa olla ainoa lähteenne, etsikää tietoa myös muualta!
 • Muistakaa, että asiaa ei voi opettaa muille, jos sitä ei osaa itse.

2. Ideoikaa, millaisen esitelmän pidätte.

 • Miten esitelmää voisi havainnollistaa? Sopisiko aiheeseen tietovisa? Löytyykö netistä aiheeseen sopiva videopätkiä? Voisiko aiheesta tehdä oman opetusvideon? Tai kenties mainosvideon? Ideoikaa! Käyttäkää mielikuvitusta!

3. Pitäkää esitelmä opettajan kanssa sovittuna ajankohtana.

 

 

 

 

 

9. LUOKKA: KIRJALLISUUSHISTORIAN MUISTIINPANOT

Yhdeksännen luokan keväällä tutustutaan Suomen kirjallisuushistoriaan. Tunneilla käydään läpi suomalaisen kirjallisuuden vaiheita ja merkkihenkilöitä.

TEHTÄVÄ: Kirjoita muistiinpanot kirjallisuushistoriasta

Ohje:

 • Luo Classroomissa tämän tehtävän kohdalle Slides-tiedosto, jonne alat kasata muistiinpanojasi.
 • Kirjoita otsikkodiaan otsikoksi: Suomen kirjallisuushistoria ja oma nimesi.
 • Kokoa muistiinpanot niin, että kirjoitat jokaisesta aihealueesta ylös tärkeimmät asiat.
 • Kiinnitä huomiota muistiinpanojesi oikeinkirjoitukseen, rakenteeseen ja ulkoasuun. Tutustu opettajan antamaan arviointitaulukkoon.
 • Tee tehtävä huolella! Saat muistiinpanoista yhtä koearvosanaa vastaavaan numeron.
 • Palauta valmiit muistiinpanot Classroomin kautta opettajalle annettuun päivämäärään mennessä.

Muistiinpanojen sisältö:

 1. Suomen kirjakielen synty (Mikael Agricola)
 2. Romantiikka (J.L.Runeberg)
 3. Kalevala (Elias Lönnrot)
 4. Aleksis Kivi ja Seitsemän veljestä
 5. Realismi (Minna Canth)
 6. Symbolismi (Eino Leino)
 7. Modernismi (Valitsemasi kirjailija)
 8. Sotien vaikutus kirjallisuuteen (Valitsemasi kirjailija)
 9. Kantaa ottava kirjallisuus 1960-70-luvuilla (Valitsemasi kirjailija)
 10. Postmodernismi (Valitsemasi kirjailija)
 11. Nykykirjallisuus (Valitsemasi kirjailija)

 

 

 

7. LUOKKA: KEVÄÄN KIRJAPROJEKTI

Valitse itsellesi kirja. Voit valita kirjan kirjastosta tai luokassa olevista kirjoista. Tämän kevään aikana teet kirjasta kirjaprojektin: luet kirjan ja tutustut siihen monipuolisesti erilaisten tehtävien avulla. Kirjaprojektista kootaan portfolio, joka pitää sisällään projektin aikana tehtävät työt.

OHJEET:

1. Askartele työllesi portfolio opettajan ohjeiden mukaan.

PÄÄHENKILÖ

2. Lue kirjasta kolme ensimmäistä lukua. Tee sen jälkeen ensimmäinen kirjaprojektitehtävä: esittele kirjan päähenkilö. Tarkemmat ohjeet löydät Classroomista.

MILJÖÖ

3. Lue kirjaa vähintään kaksi lukua eteenpäin. Esittele kirjan miljöötä tekemällä Classroomissa seuraava kirjaprojektitehtävä.

KERTOJA

3. Lue kirjaasi puoliväliin saakka. Esittele seuraavaksi kirjan kertoja (ks. Classroom).

JUONI

5. Lue kirja loppuun ja tee kirjasta juonikaavio. Ohjeet löydät Classroomista.

TULKINTA

6. Tulkitse lopuksi lukemaasi teosta (ks. Classroom).

ESITTELE KIRJAILIJA

7. Tutustu kirjailijaan. Tee tehtävä Classroomissa.

Lähde: Tehtävä on muokattu Satakieli 7 -oppikirjasta.

 

 

 

7. LUOKKA: SUUNNITELKAA RYHMÄSSÄ FIKTIIVINEN HENKILÖ

supermanRYHMÄTYÖN OHJE:

1. Jakautukaa 3-4 hengen ryhmiin. Pohtikaa ryhmässä, millaisten henkilöiden ympärille voisi syntyä kiinnostava tarina. Valitkaa yksi henkilö.

2. Piirtäkää paperin keskelle luonnos henkilöstänne. Miltä henkilö näyttää? Millainen vaatetus hänellä on?

3. Kirjoittakaa kuvan ympärille henkilön ominaisuuksia:

 • nimi
 • ikä
 • asuinpaikka
 • ulkonäkö
 • luonteenpiirteet
 • koulutus ja ammatti
 • harrastukset ja kiinnostuksen kohteet
 • lempiasiat ja inhokit
 • kaverit

4. Suunnitelkaa henkilöllenne Facebook-profiili.

 

Lähde: Tehtävä on muokattu Satakieli 7 -oppikirjan tehtävästä 4 (s. 163).

 

 

 

8. LUOKKA: MINÄ JA MEDIA

kirjoitustehtava1KIRJOITUSTEHTÄVÄ: MEDIA JA MINÄ

Kirjoita noin 200 sanan teksti, jossa pohdit omaa mediankäyttöäsi. Käytä apuna mediapäiväkirjaasi ja aiemmin tässä jaksossa tekemiäsi tehtäviä. Käsittele esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Kuinka paljon ja millaisia medioita käytät?
 • Mitkä asiat sinua kiinnostavat ja miksi?
 • Mitä teet eri medioiden parissa?
 • Voisitko elää ilman mediaa?
 • Miten media vaikuttaa elämääsi?
 • Vertaa omaa mediankäyttöäsi kavereiden tai perheenjäsentesi mediakulutukseen.