ARVIOINTI

Kaarisillan yhtenäiskoulussa suomen kielen arvioinnissa painottuvat tuntityöskentely ja teemajaksojen aikana suoritetut tehtävät. Arvioinnin apuna on seuraava arviointitaulukko (taulukko mukailtu Kuopion Pöyrön koulun vastaavasta mallista):

TUNTITYÖSKENTELYN ARVIOIMINEN

Kiitettävä 9-10

Kuuntelee ja seuraa opetusta, tekee yleensä työnsä keskittyneesti, osallistuu yleensä aktiivisesti keskusteluun, tekee pari- ja ryhmätöissä osuutensa ahkerasti. Käyttää annetun työajan tarkkaan. Tekee mielellään, vähintään asiallisesti, lisätehtäviä ja pyytää jopa niitä. Tarvittaessa tarttuu vapaaehtoisesti hyllykirjaan. Valmistautuu etukäteen tehtävään, esim. kirjoitelmien kirjoittamiseen. Yleinen asenne innostunut. Läksyt on tehty.

Hyvä 8

Kuuntelee ja seuraa opetusta, tekee työnsä usein tarkasti, osallistuu usein keskusteluun. Tekee asiallisesti ylimääräisiäkin tehtäviä. Ei purnaa vaikeista, haastavista tai tylsistä tehtävistä, vaan tekee tehtävänsä asiallisesti. Kysyy, jos ei osaa. Keskittyy yleensä olennaiseen. Yleinen asenne asiallinen. Läksyt on useimmiten tehty.

Tyydyttävä 7

Tekee pakolliset tehtävät. Ei innostu lisätehtävistä. Tekee tehtävänsä nopeasti mutta ei juurikaan muokkaa tuotostaan. Antaa yleensä työrauhan mutta alkaa höpötellä, jos oma työ on tehty. Keskittyminen saattaa välillä horjua, mutta saa työnsä tehtyä. Välillä on vaikeuksia saada tehtävä loppuun annetussa ajassa. Läksyt on tehty mutta niissä on aukkoja. Kuuntelee opetuskeskusteluja mutta osallistuu itse niihin harvoin. Ei juurikaan tuo viittaamalla tietojaan ja taitojaan esille. Yleinen asenne asiallinen mutta kaipaa ripauksen pitkäjänteisyyttä ja tsemppiä.

Välttävä 6

Toistuvasti ohjattava jatkamaan työskentelyään. Keskittyminen vaihtelee. Höpöttelee tunnilla kaverin kanssa. Työrauhaongelmia. Tehtävät jäävät usein keskeneräisiksi ja kotona tehtäviksi tai kokonaan tekemättä.

Heikko 5

Oppilas on paljon poissa tunneilta. Tehtävät jäävät tekemättä. Tunneilla oppilas ei saa mitään aikaiseksi ja häiritsee muidenkin työrauhaa.