TOISEN TEKSTIIN VIITTAAMINEN

Kun kirjoitat esimerkiksi aineistopohjaista esseetä, sinun pitää käyttää apuna lähteitä eli pohjatekstejä. Lähteiden käytössä tulee muistaa, että omat ja lainatut ajatukset on erotettava toisistaan.

lainaus1

Lukijan tulee tietää, mitkä tekstin ajatukset ovat kirjoittajan omia ja mitkä on lainattu toiselta kirjoittajalta. Kaikki käytetyt lähteet tulee koota lähdeluetteloon. Näin kokoat lähdeluettelon: lue ohjeet täältä.

NÄIN VIITTAAT LÄHDETEKSTIIN:

1. Kun viittaat aineistoon ensimmäistä kertaa, kerro aineiston perustiedot: 

  • kirjoittajan nimi
  • tekstin otsikko tai nimi
  • tekstin julkaisuaika ja -paikka

Esimerkki:

esimerkki3

2. Suora lainaus:

Suora lainaus tarkoittaa toisen kirjoittaman tekstin sanatarkkaa kopiointia. Tällöin lainattu teksti täytyy merkitä lainausmerkkeihin. Näin et syyllisty plagiointiin eli toisen tekstin varastamiseen. Sisällytä lainaus omaan tekstiisi johtolauseen avulla:

esimerkki4

3. Epäsuora lainaus:

Jos selostat pohjatekstiä omin sanoin, kyseessä on epäsuora lainaus. Tällöin et tarvitse lainausmerkkejä. Muista kuitenkin mainita tekstin lähde. Viittaa kirjoittajaan aina sukunimellä. Referoinnissa paras aikamuoto on preesens:

esimerkki5

Video. Kertaa vuorosanojen kirjoittamisen säännöt. Videolla käydään läpi kolme tapausta: 1. Kun vuorosana on toteamus. 2. Kun vuorosana on kysymys. 3. Kun vuorosana on huudahdus.