8. LUOKKA: UUTISPROJEKTI

RYHMÄTYÖ: TEHKÄÄ OMA UUTISVIDEO

Tehkää 3-4 hengen ryhmissä noin 20-30 sekunnin mittainen uutisvideo. Ohjeet:

1. Katsokaa malliksi Yle Uutisluokan uutisvideoita:

2. Valitkaa kiinnostava aihe.

Miettikää, miten haluatte asiaa käsitellä. Mistä kerrotte ja miten? Tutustukaa aiheeseen, etsikää siitä monipuolisesti tietoa.

3. Hahmotelkaa uutisenne käsikirjoitus. Käyttäkää apuna oheista käsikirjoituskorttia.

Käsikirjoitus on suunnitelma, jonka pohjalta uutisvideo kuvataan. Suunnitelkaa uutisenne runko eli se, miten uutinen etenee. Miettikää, miten aloitatte, mitä sitten tapahtuu jne. Miettikää, keitä haluatte haastatella. Tasapuolisuuden vuoksi juttuun on hyvä sisällyttää toisistaan poikkeavia tai vastakkaisia näkemyksiä. Valmistautukaa haastatteluihin huolella: Tehkää haastattelukysymykset ennakkoon. Välttäkää kysymyksiä, joihin voi vastata ”kyllä” tai ”ei”.

4. Jakakaa roolit.

Kuka vastaa mistäkin? Jokaisella täytyy olla jokin selkeä tehtävä.

5. Kuvatkaa. Katsokaa ennen kuvaamista opetusvideo, jossa annetaan hyviä vinkkejä kuvaamiseen.

Kuvatkaa haastattelut ja muu tarvitsemanne materiaali. Tarkistakaa aina heti kuvaamisen jälkeen äänen ja kuvan laatu. Haastatteluja voi olla vaikea kuvata myöhemmin uudelleen.

6. Editoikaa uutisenne valmiiksi. Editointiin löytyy apua täältä.

ARVIOINTI:

Arvosanaan vaikuttavat:

  • lopputulos (sisältö, rakenne ja ulkoasu)
  • ryhmätyöskeltely
  • työskentelytaidot ja ohjeiden noudattaminen (työn eteneminen oppitunneilla)
  • oma osallistuminen projektiin