8. LUOKKA: TIIVISTELMÄ

tiivistelma

KIRJOITA TIIVISTELMÄ HELSINGIN SANOMIEN ARTIKKELISTA

1. Lue pohjateksti huolella: Sata vuotta kouluruokaa – Suomi on ainoa maa maailmassa, jonka opetussuunnitelmaan ruoka kuuluu

2. Alleviivaa jokaisen kappaleen tärkeimmät asiat (pyydä opettajalta moniste) tai poimi pääasiat ranskalaisin viivoin vihkoosi.

3. Kirjoita tiivistelmä alleviivausten tai listan avulla:

  • Kerro otsikossa pohjatekstin tekstilaji ja otsikko: Tiivistelmä artikkelista Sata vuotta kouluruokaa (HS, 22.1.2017).
  • Tiivistä pohjatekstin keskeinen sisältö omin sanoin. Älä kopioi lauseita suoraan pohjatekstistä.
  • Muista kappalejako.
  • Lisää loppuun lähdetiedot: kirjoittaja, pohjatekstin nimi, julkaisupaikka ja julkaisuaika. Lähde: Päivi Repo, Sata vuotta kouluruokaa – Suomi on ainoa maa maailmassa, jonka opetussuunnitelmaan ruoka kuuluu, 22.1.2017.