9. LUOKKA: VERBIN NOMINAALIMUODOT

nominaalimuodot

Verbeillä on myös paljon nominaalimuotoja eli infinitiivi- ja partisiippimuotoja:

nominaalimuodot

Kirjakielessä käytetään usein tiiviimpää rakennetta kuin puheessa. Yksi esimerkki tästä ovat verbin nominaalimuodot. Niiden avulla voidaan esimerkiksi ilmaista sama asia kuin sivulauseella: Kuuntelin musiikkia juostessani. > Kuuntelin musiikkia, kun juoksin.

Infinitiivejä ja partisiippeja nimitetään nominaalimuodoiksi, sillä ne taipuvat nominien tapaan. Nominaalimuodot eivät voi toimia yksin lauseen verbinä. Ne voivat joko olla osa predikaattiverbiä (olin juossut, haluan juosta) tai lisätä tietoa predikaatin ilmaisemasta toiminnasta (Näin juokseva pojan puistossa.).

TEHTÄVÄT:

1. Kertaa verbitaivutuksen perusasiat:

 1. Mihin kahteen pääryhmään verbit voidaan niiden taipumisen perusteella jakaa?
 2. Missä kaikissa muodoissa persoonamuotoiset verbit taipuvat?

2. Tutustukaa parin kanssa nominaalimuotoihin oheisen Prezi-esityksen avulla. Tehkää esityksen lopussa olevat tehtävät vihkoon.

2. Keksi yllä olevaan taulukkoon puuttuvat esimerkkivirkkeet.

3. Poimi ja kirjoita vihkoosi verbien nominaalimuodot (6):

 • kuljen
 • kuljetus
 • kulkien
 • kulkuri
 • kuljettaa
 • kulkeva
 • kulkulupa
 • kuljettiin
 • kulkemalla
 • kulkiessa
 • kuljetin
 • kulkeakseen
 • kuulen

4. Lisätehtäviä nominaalimuodoista:

Partisiippiharjoitus
Tunnista infinitiivi
Tunnista partisiippi
Agenttipartisiippi

Lähde: Tekstitaituri 9, Rapatti, Kotilainen, Harmanen, Leppäjärvi ja Pelto, 2013, s. 25, 64, 66)