7. LUOKKA: MEDIAN TEHTÄVÄT

media

1 . Laadi ajatuskartta mediasta. Kirjoita kartan keskelle MEDIA. (Ks. Särmä 7, s. 134-135)

 • Erilaiset mediat
 • Median tehtävät
 • Minun mediani

2. Millaisia tekstejä eri medioissa julkaistaan?

Täydennä ajatuskartan kohta ”Erilaiset mediat”. Listaa medioiden alle niille tyypillisillä tekstilajeilla. Jos et muista mitä tarkoittaa tekstilaji, kertaa asia oppikirjasta sivulta 14. Listaa jokaisen median alle ainakin kolme tekstilajia.

 • Pohdi lopuksi: Mihin sijoittaisit luontodokumentin, sarjakuvan ja kuunnelman?

3. Vertaa kahden eri nettisivuston uutisointia. Listaa vihkoosi, mitä yhtäläisyyksiä ja mitä eroja huomaat. Tutki seuraavia sivustoja:

4. Etsi Ampparit-uutissivuston uutisista kolme esimerkkiä:

 • tiedonvälityksestä
 • elämysten tarjoamisesta

Lähde: Tehtävät 3 ja 4 on lainattu Särmä 7 -kirjan sähköisestä aineistosta.

 

 

 

8. LUOKKA: KIRJALLISUUSKESKUSTELU

kirjallisuuskeskustelu

Luetusta novellista tai kirjasta käydään ryhmässä (3-4 henkeä) keskustelu. Jokaisella ryhmäläisellä on vuorollaan aloitusvuoro, eli hän saa vastata ensimmäisenä. Muut ryhmäläiset voivat täydentää aloittajan vastausta tai esittää eriäviä mielipiteitä. Alla on keskustelun runko, jota sovelletaan kunkin kirjan kohdalla.

JUONI

 • Mitä kirjassa tapahtuu?
 • Mikä on juonen käännekohta tai huippukohta?
 • Millainen lopetus kirjassa on? (yllättävä, ennalta-arvattava, onnellinen, avoin…)

HENKILÖHAHMOT

 • Kuka tai ketkä ovat kirjan päähenkilöitä?
 • Millaisia he ovat? Mitä heistä saadaan tietää?
 • Keitä sivuhenkilöitä kirjassa on?
 • Onko joku kirjan henkilöistä erityisen hauska, ärsyttävä, samaistuttava tms.?

KERRONTA

 • Onko kirjassa minäkertoja vai hänkertoja? Vaihteleeko kertoja?
 • Kenen näkökulmasta tapahtumat kuvataan?
 • Onko kirjassa enemmän dialogeja vai tapahtumien kuvausta?
 • Millaista kieltä kirjassa käytetään? Puhuvatko henkilöt puhekieltä tai jotain murretta? Onko kerronta kirjakielistä vai puhekielistä?
 • Etenevätkö tapahtumat aikajärjestyksessä?

TEEMA

 • Mistä kirjan nimi tulee?
 • Miten henkilöt muuttuvat kirjan aikana? Mitä he oppivat tai miten he kehittyvät?
 • Miksi henkilöt toimivat, kuten toimivat? (Kirjakohtaisia tarkentavia kysymyksiä)
 • Oliko kirjassa jokin opetus, mikä?
 • Kirjakohtaisia täydentäviä kysymyksiä?

LUKUKOKEMUS

 • Millaista kirjaa oli lukea?
 • Mitä ajattelit kirjan luettuasi?
 • Kenelle suosittelisit kirjaa?

 

 

 

9. LUOKKA: KIRJAILIJA TULEE KYLÄÄN -PROJEKTI

ktk

Yhdeksännen luokan keväällä tutustutaan Suomen kirjallisuushistoriaan. Tunneilla käydään läpi suomalaisen kirjallisuuden vaiheita ja merkkihenkilöitä. Kirjailija tulee kylään -projekti on ryhmätyö, jossa ryhmät esittelevät (vapaavalintaisella tavalla) yhden Suomen kirjallisuushistorian merkkihenkilön.

MITÄ?

Valmistelkaa 2-4 hengen ryhmässä esittely yhdestä Suomen kirjallisuushistorian merkkihenkilöstä ja aikakaudesta, jota kirjailija edustaa. Valitkaa yksi alla olevista kirjailijoista:

 • Minna Canth (realismi)
 • Eino Leino (uusromantiikka)
 • Edith Södergran (modernismi)
 • Väinö Linna (sodanjälkeinen kirjallisuus)
 • Tove Jansson (sodanjälkeinen kirjallisuus)
 • Anja Kauranen, nyk. Snellman (postmodernismi)
 • Sofi Oksanen (nykykirjallisuus)
 • Omavalintainen nykykirjailija (sovi opettajan kanssa)

MITEN?

Ideana on tuoda kirjailija luokkaan vierailulle. Toteutustavan saatte päättää itse. Unohtakaa perinteiset Slides-esitelmät. Mielikuvitus ja omaperäisyys ovat tässä työssä plussaa! Tuotokset esitellään muulle luokalle opettajan kanssa sovittuna ajankohtana. Lue tarkemmat ohjeet täältä.

ARVIOINTI?

Opettaja arvioi ryhmän työskentelyä, lopputulosta sekä lopputuloksen esittämistä. Jokainen ryhmä arvioi lopuksi työskentelyään, lopputulostaan ja jokaisen ryhmäläisen osallistumista työskentelyyn. Ryhmä ei välttämättä saa työstä yhteistä numeroa, jos jokainen ryhmäläinen ei ole tehnyt osuuttaan. Arviointi tehdään opettajan antamaan arviointilomakkeeseen.

 

9. LUOKKA: KEVÄÄN KIRJALLISUUSTYÖ

kirjallisuustyo

MITÄ?

Yhdeksännellä luokalla tehdään lopputyönä kirjallisuustyö suomalaisesta kirjallisuudesta. Työtä varten sinun tulee lue yksi suomalainen klassikkoteos. Teos voi olla nykykirjallisuuden klassikko tai vanhempi kotimainen teos. Esittele valintasi opettajalle.

MITEN?

Tämän kevään kirjallisuustyössä on kolme eri tasoa:

1. VALITSE KIRJA

Valitse suomalainen kirjailija ja yksi hänen teoksensa. Käymme tammikuun alussa molempien ysiluokkien kanssa kirjastossa. Jos et pääse kirjastoon, huolehdi siitä, että olet valinnut kirjailijan ja kirjan tammikuun loppuun mennessä. Muista, että kirja kannattaa lukea helmikuun aikana, jotta saat työt hyvissä ajoin tehtyä. Huom. Ilmoita kirjavalintasi opettajalle tammikuun loppuun mennessä Classroomin kautta (tehtävä 1A). Tämä tehtävä koskee kaikkia.

2. ESITTELE KIRJAILIJA

Tee valitsemastasi kirjailijasta esittely. Ohjeet löydät täältä. Esittely tehdään Gafen kautta Slides-ohjelmalla. (Ks. Classroomissa tehtävä 2A.)

3. ESITTELE LUETTU KIRJA

Lue valitsemasi teos helmikuun loppuun mennessä ja kirjoita siitä esittely. Kirjaesittelyn ohjeet löydät täältä. Esittely tehdään Gafen kautta Docs-ohjelmalla. (Ks. Classroomissa tehtävä 3A.)

4. PIDÄ LUKUPÄIVÄKIRJAA

Lue valitsemasi teos maaliskuun loppuun mennessä ja pidä lukupäiväkirjaa lukemisen aikana. Ohjeet lukupäiväkirjaan löydät täältä. Lukupäiväkirja tehdään Gafen kautta Docs-ohjelmalla. (Ks. Classroomissa tehtävä 4B.)

5. KIRJOITA FIKTIIVINEN KIRJOITELMA

Liitä teoksen esittelyyn fiktiivinen kirjoitelma, jossa pyrit jäljittelemään lukemasi kirjailijan tyyliä. Kirjoitelmasi aiheen saat valita vapaasti.

 

Lähde: Tehtävä on muokattu ja kuva on lainattu Sä osaat -blogista. Alkuperäinen tehtävä on Anna-Maria Toivosen Kieli ja kirjallisuus -opetusblogista.

 

 

 

 

 

7. LUOKKA: KIRJOITA SÄHKÖPOSTIVIESTI OPETTAJALLE

sposti1

OHJEET:

 • Kirjoita opettajalle sähköpostiviesti, jossa esittelet itsesi ja kerrot koulunkäynnistäsi
 • Lähetä viesti osoitteeseen johanna.vilkuna@edupori.fi.
 • Käytä kirjakieltä. Hymiöt eivät kuulu kirjakieleen.
 • Jaa tekstisi kappaleisiin alla olevan ohjeen mukaisesti.
 • Älä vastaa vain kysymyksiin, vaan kirjoita yhtenäistä tekstiä. Kirjoita siis kokonaisin virkkein.
 • Lue lopuksi tekstisi läpi ja korjaa kielivirheet. Tarkista, että erisnimet on kirjoitettu isolla alkukirjaimella ja yhdyssanat yhteen. Lisää myös pilkut.

1. Lue aluksi Särmä 7 -oppikirjasta sivu 48.

2. Aloita tervehdyksellä.

3. Kirjoita ensimmäinen kappale, jossa kerrot lyhyesti itsestäsi:

 • Kuka olet, missä asut ja missä olet käynyt alakoulun?
 • Kerro myös perheestäsi ja harrastuksistasi.

4. Kirjoita toinen kappale, jossa kerrot koulunkäynnistäsi:

 • Millä mielellä tulit seitsemännelle luokalle?
 • Mitä toivot ja odotat 7. luokalta?
 • Jännittääkö jokin asia?
 • Miten koulunkäyntisi sujui alakoulussa?
 • Mitkä ovat lempiaineitasi? 

5. Kirjoita kolmas kappale, jossa muistelet alakoulun äidinkielen tunteja:

 • Mitä muistat alakoulun äidinkielen tunneilta?
 • Mikä oli erityisen kivaa?
 • Mistä et pitänyt? Miksi?
 • Minkä kirjan luit viimeksi?
 • Kuinka paljon yleensä luet?
 • Mikä on paras kirja, jonka olet koskaan lukenut?
 • Mitä haluaisit tehdä tulevilla tunneilla?
 • Mitä odotat opettajaltasi?

6. Lopeta sähköpostiviestisi oikein. Eli miten?

 

7. LUOKKA: KIRJOITA ELÄMÄKERTA

kirjoitustehtava

Kirjoita oma elämäkertasi eli tarinasi lapsuudesta tähän päivään. Elämäkerran kirjoittaminen on projekti, joka koostuu neljästä vaiheesta:

1. HAHMOTTELE VIHKOON AJATUSKARTTA OMASTA ELÄMÄSTÄSI

Rakenna ajatuskartta ikävuosien mukaan:

 • 0-2-vuotias
 • 3-6-vuotias
 • alakoululainen
 • yläkoululainen

Aluksi tuntuu helposti siltä, että ei muista mitään, mutta kun alat muistella, niin pikkuhiljaa asiat palautuvat mieleen. Muistele esimerkiksi: paikkoja, lomia, ystäviä, perhettä, sukua, jouluja, synttäreitä, leluja ja leikkejä, lempiruokia, päivähoitokokemuksia ja harrastuksia.

2. HAASTATTELE VANHEMPIASI TAI IHMISIÄ, JOTKA OVAT TUNTENEET SINUT KAUAN

Valmistaudu haastatteluun keksimällä kysymykset ennakkoon. Kirjoita kysymykset ja vastaukset vihkoosi. Selvitä esimerkiksi:

 • Millainen oli syntymäsi?
 • Millainen vauva olit?
 • Miksi sait nimen X?
 • Milloin opit puhumaan, kävelemään?
 • Mistä asioista pidit? En pitänyt?
 • Missä olit hoidossa?

3. KIRJOITA

 • Kirjoita teksti tietokoneella (fontti 12, riviväli 1,5).
 • Otsikko: Elämäkertani
 • Muista jakaa tekstisi kappaleisiin.
 • Kirjoita teksti minämuodossa: Synnyin 4.9.2003 Porin keskussairaalassa.
 • Kerro tapahtumat aikajärjestyksessä. Aloita syntymästäsi.
 • Tarkista lopuksi oikeinkirjoitus.

4. KUVITA TYÖ

 • Pyydä opettajaa tulostamaan työsi. Tee työllesi kannet ja kuvita työ haluamallasi tavalla.

 

 

 

9. LUOKKA: KIRJOITA KIRJE 19-VUOTIAALLE ITSELLESI

Hyvä, ysiluokkalainen. Tänään alkoi viimeinen viikko peruskoulussa ja lauantaina saat päättötodistuksen. Vuodet Kaarisillan yhtenäiskoulussa ovat pian ohi. Useimmat teistä ovat olleet täällä kaikki yhdeksän vuotta, noin 1 700 koulupäivää. Mitä peruskoulusta jäi käteen? Mitä olet oppinut? Mitä olet kokenut? Mitä jäät kaipaamaan?

Kirjoita itsellesi kirje. Kirjoita ysiluokasta, ajatuksistasi juuri nyt. Kuvaile mennyttä vuotta. Kirjoita luokkakavereistasi. Mitä kaikkea olette kokeneet yhdessä? Pohdi, mitä heistä mahtaa tulla isona. Kenen kanssa olet jatkossa yhteydessä? Ketä et luultavasti juuri enää tapaa? Kerro myös tavoitteistasi, unelmistasi ja haaveistasi.

Sulje valmis kirje kuoreen ja vie se kotiisi. Kirjoita kirjekuoren päälle:

 • Oma nimesi 
 • Saa avata kesäkuussa 2019.