8. LUOKKA: MEDIAKANSIO

mediakansio

MIKÄ ON MEDIAKANSIO?

Kasiluokan kevät alkaa mediajaksolla, jonka aikana jokainen kokoaa oman mediakansion. Mediajaksosta ei järjestetä koetta, vaan saat arvosanan mediakansiostasi ja tuntiaktiivisuudesta. Tee työ siis huolella!

Mediakansio sisältää seuraavat työt:

 1. Mediapäiväkirja 
 2. Uutisseuranta 
 3. SOME-ryhmätyö
 4. Media ja minä -teksti

Palauta valmis mediakansio opettajalle:

 • 8B to 16.2.2017
 • 8A pe 17.2.2017

 

 

8. LUOKKA: UUTISSEURANTA

sanomalehtiviikko

OHJEET: 

Seuraa Satakunnan Kansan uutisia viiden päivän ajan. Jos kotiisi ei tule Satakunnan Kansaa, voit hakea lehden joka päivä äidinkielenluokasta. Kirjoita uutisseuranta päiväkirjamuotoon. Jaa tekstisi kappaleisiin ja muista kirjakieli. 

Sisältö (kirjoita alla olevat asiat joka päivä):

1. Kirjoita alkuun päivämäärä 

2. Ensimmäinen kappale: Tutustu paikallisuutisiin ja kotimaan uutisiin. Kirjoita ensimmäinen kappale, jossa kerrot, mikä on päivän tärkein uutinen Satakunnassa TAI kotimaassa. Kerro lyhyesti uutisten sisältö. Pohdi myös sitä, onko uutinen paikallinen vai valtakunnallinen. Kerro, mitä ajatuksia uutinen sinussa herättää. Muista mainita uutisten otsikot ja sivunumerot (Trumpin kielto aiheutti kaaoksen rajoille ja kentille, s. 14-15).

3. Toinen kappale: Tutustu ulkomaan uutisiin. Kirjoita seuraava kappale, jossa kerrot, mikä on päivän tärkein ulkomaan uutinen. Kerro, mitä ajatuksia uutinen sinussa herättää. Tutki ja pohdi myös mistä maista ja maanosista lehdessä uutisoidaan.

4. Kolmas kappale: Etsi lehdestä nuoria (tai lapsia) koskeva uutinen. Kerro lyhyesti uutisen sisältö. Mitä ajatuksia uutinen sinussa herättää? Muista mainita uutisen otsikko ja sivunumero.

5. Neljäs kappale: Etsi lehdestä yksi hyvä uutinen ja kerro siitä lyhyesti. Miksi valitsit kyseisen uutisen ja mitä hyvää uutisessa mielestäsi on? Muista mainita uutisen otsikko ja sivunumero.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. LUOKKA: TUTKI OMAA MEDIANKÄYTTÖÄSI

mediapaivakirja

Selvitä, kuinka paljon vietät aikaa eri medioiden parissa. Tee tehtävät Classroomissa.

1. Laske mediapäiväkirjastasi päivittäinen mediankäyttösi yhteen. Kuinka paljon käytät mediaa päivittäin?

2. Erittele mediankäyttöäsi. Laske, kuinka paljon vietät keskimäärin aikaa jonkin tietyn median (esim. Snapchat) parissa.

3. Tee mediankäytöstäsi pylväsdiagrammi. Merkitse vaaka-akselille median parissa käytetty aika ja pystyakselille medioiden nimet:

 • netti
 • televisio
 • radio
 • musiikin kuuntelu
 • kirjat
 • sanomalehdet
 • aikakauslehdet
 • elokuvat
 • muut (esim. elokuvateatteri)

Piirrä jokaista mediaa kuvaava pylväs oikean korkuiseksi.

4. Piirrä seuraavaksi ympyrädiagrammi siitä, mistä arkipäiväsi koostuu.

5. Vertaa mediankäyttöäsi opettajan antamaan monisteeseen, johon on koottu suomalaisten eri medioihin käyttämä aika vuonna 2015. Mitä huomaat?

6. TEE TESTI! Tee seuraavaksi nettiriippuvuustesti. Minkä tuloksen sait? Oliko tulos yllättävä?

 

 

 

7. LUOKKA: MEDIAN TEHTÄVÄT

media

1 . Laadi ajatuskartta mediasta. Kirjoita kartan keskelle MEDIA. (Ks. Särmä 7, s. 134-135)

 • Erilaiset mediat
 • Median tehtävät
 • Minun mediani

2. Millaisia tekstejä eri medioissa julkaistaan?

Täydennä ajatuskartan kohta ”Erilaiset mediat”. Listaa medioiden alle niille tyypillisillä tekstilajeilla. Jos et muista mitä tarkoittaa tekstilaji, kertaa asia oppikirjasta sivulta 14. Listaa jokaisen median alle ainakin kolme tekstilajia.

 • Pohdi lopuksi: Mihin sijoittaisit luontodokumentin, sarjakuvan ja kuunnelman?

3. Vertaa kahden eri nettisivuston uutisointia. Listaa vihkoosi, mitä yhtäläisyyksiä ja mitä eroja huomaat. Tutki seuraavia sivustoja:

4. Etsi Ampparit-uutissivuston uutisista kolme esimerkkiä:

 • tiedonvälityksestä
 • elämysten tarjoamisesta

Lähde: Tehtävät 3 ja 4 on lainattu Särmä 7 -kirjan sähköisestä aineistosta.

 

 

 

8. LUOKKA: KIRJALLISUUSKESKUSTELU

kirjallisuuskeskustelu

Luetusta novellista tai kirjasta käydään ryhmässä (3-4 henkeä) keskustelu. Jokaisella ryhmäläisellä on vuorollaan aloitusvuoro, eli hän saa vastata ensimmäisenä. Muut ryhmäläiset voivat täydentää aloittajan vastausta tai esittää eriäviä mielipiteitä. Alla on keskustelun runko, jota sovelletaan kunkin kirjan kohdalla.

JUONI

 • Mitä kirjassa tapahtuu?
 • Mikä on juonen käännekohta tai huippukohta?
 • Millainen lopetus kirjassa on? (yllättävä, ennalta-arvattava, onnellinen, avoin…)

HENKILÖHAHMOT

 • Kuka tai ketkä ovat kirjan päähenkilöitä?
 • Millaisia he ovat? Mitä heistä saadaan tietää?
 • Keitä sivuhenkilöitä kirjassa on?
 • Onko joku kirjan henkilöistä erityisen hauska, ärsyttävä, samaistuttava tms.?

KERRONTA

 • Onko kirjassa minäkertoja vai hänkertoja? Vaihteleeko kertoja?
 • Kenen näkökulmasta tapahtumat kuvataan?
 • Onko kirjassa enemmän dialogeja vai tapahtumien kuvausta?
 • Millaista kieltä kirjassa käytetään? Puhuvatko henkilöt puhekieltä tai jotain murretta? Onko kerronta kirjakielistä vai puhekielistä?
 • Etenevätkö tapahtumat aikajärjestyksessä?

TEEMA

 • Mistä kirjan nimi tulee?
 • Miten henkilöt muuttuvat kirjan aikana? Mitä he oppivat tai miten he kehittyvät?
 • Miksi henkilöt toimivat, kuten toimivat? (Kirjakohtaisia tarkentavia kysymyksiä)
 • Oliko kirjassa jokin opetus, mikä?
 • Kirjakohtaisia täydentäviä kysymyksiä?

LUKUKOKEMUS

 • Millaista kirjaa oli lukea?
 • Mitä ajattelit kirjan luettuasi?
 • Kenelle suosittelisit kirjaa?

 

 

 

9. LUOKKA: KIRJAILIJA TULEE KYLÄÄN -PROJEKTI

ktk

Yhdeksännen luokan keväällä tutustutaan Suomen kirjallisuushistoriaan. Tunneilla käydään läpi suomalaisen kirjallisuuden vaiheita ja merkkihenkilöitä. Kirjailija tulee kylään -projekti on ryhmätyö, jossa ryhmät esittelevät (vapaavalintaisella tavalla) yhden Suomen kirjallisuushistorian merkkihenkilön.

MITÄ?

Valmistelkaa 2-4 hengen ryhmässä esittely yhdestä Suomen kirjallisuushistorian merkkihenkilöstä ja aikakaudesta, jota kirjailija edustaa. Valitkaa yksi alla olevista kirjailijoista:

 • Minna Canth (realismi)
 • Eino Leino (uusromantiikka)
 • Edith Södergran (modernismi)
 • Väinö Linna (sodanjälkeinen kirjallisuus)
 • Tove Jansson (sodanjälkeinen kirjallisuus)
 • Anja Kauranen, nyk. Snellman (postmodernismi)
 • Sofi Oksanen (nykykirjallisuus)
 • Omavalintainen nykykirjailija (sovi opettajan kanssa)

MITEN?

Ideana on tuoda kirjailija luokkaan vierailulle. Toteutustavan saatte päättää itse. Unohtakaa perinteiset Slides-esitelmät. Mielikuvitus ja omaperäisyys ovat tässä työssä plussaa! Tuotokset esitellään muulle luokalle opettajan kanssa sovittuna ajankohtana. Lue tarkemmat ohjeet täältä.

ARVIOINTI?

Opettaja arvioi ryhmän työskentelyä, lopputulosta sekä lopputuloksen esittämistä. Jokainen ryhmä arvioi lopuksi työskentelyään, lopputulostaan ja jokaisen ryhmäläisen osallistumista työskentelyyn. Ryhmä ei välttämättä saa työstä yhteistä numeroa, jos jokainen ryhmäläinen ei ole tehnyt osuuttaan. Arviointi tehdään opettajan antamaan arviointilomakkeeseen.