9. LUOKKA: KIELITIETOPROJEKTI

Yhdeksännen luokan syksyllä tutustutaan suomen kieleen ja sen erityispiirteisiin. Tunneilla käydään läpi sitä, millainen kielemme on maailman kielten joukossa. Syksyn aikana tutustutaan mm. seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • Maailman kielet
  • Suomen sukukielet
  • Monikielinen Suomi
  • Suomen kielen ominaispiirteet
  • Suomen murteet

RYHMÄTYÖ (3 oppilasta / ryhmä):

Valitkaa yllä olevasta listasta yksi aihealue. Ilmoittakaa valintanne opettajalle.

Tehkää aihealueesta mahdollisimman kattava esitelmä. Esitelmää tehdään koulussa kaksi oppituntia, loput työstä tehdään kotona.

OHJEET:

1. Tutustukaa aihealueeseen. Kootkaa tärkeimmät asiat Slides-tiedostoon.

  • Aloittakaa lukemalla oppikirjasta aihetta käsittelevät sivut. Tehkää niiden pohjalta muistiinpanot. Etsikää lisätietoa myös netistä. Wikipedia ei saa olla ainoa lähteenne, etsikää tietoa myös muualta!
  • Muistakaa, että asiaa ei voi opettaa muille, jos sitä ei osaa itse.

2. Ideoikaa, millaisen esitelmän pidätte.

  • Miten esitelmää voisi havainnollistaa? Sopisiko aiheeseen tietovisa? Löytyykö netistä aiheeseen sopiva videopätkiä? Voisiko aiheesta tehdä oman opetusvideon? Tai kenties mainosvideon? Ideoikaa! Käyttäkää mielikuvitusta!

3. Pitäkää esitelmä opettajan kanssa sovittuna ajankohtana.