7. LUOKKA: PÄÄLAUSE JA SIVULAUSE

1. Kirjoita seuraavanlaisia virkkeitä:

  • Virke, joka päättyy huutomerkkiin.
  • Virke, joka päättyy kysymysmerkkiin.
  • Virke, jossa on kaksi lausetta (päälause ja sivulause).
  • Virke, jossa on kaksi lausetta (päälause ja kaksi sivulausetta).

2. Tee nettitehtäviä:

Yhdistä oikea virke ja rakennekaava
Tunnista sivulausetyypit
Relatiivipronominin käyttö
Päälauseiden yhdistäminen
Kertaa pilkkusäännöt