7. LUOKKA: SUUNNITELKAA RYHMÄSSÄ FIKTIIVINEN HENKILÖ

supermanRYHMÄTYÖN OHJE:

1. Jakautukaa 3-4 hengen ryhmiin. Pohtikaa ryhmässä, millaisten henkilöiden ympärille voisi syntyä kiinnostava tarina. Valitkaa yksi henkilö.

2. Piirtäkää paperin keskelle luonnos henkilöstänne. Miltä henkilö näyttää? Millainen vaatetus hänellä on?

3. Kirjoittakaa kuvan ympärille henkilön ominaisuuksia:

  • nimi
  • ikä
  • asuinpaikka
  • ulkonäkö
  • luonteenpiirteet
  • koulutus ja ammatti
  • harrastukset ja kiinnostuksen kohteet
  • lempiasiat ja inhokit
  • kaverit

4. Suunnitelkaa henkilöllenne Facebook-profiili.

 

Lähde: Tehtävä on muokattu Satakieli 7 -oppikirjan tehtävästä 4 (s. 163).