8. LUOKKA: TUTKI OMAA MEDIANKÄYTTÖÄSI

mediapaivakirja

Selvitä, kuinka paljon vietät aikaa eri medioiden parissa. Tee tehtävät Classroomissa.

1. Laske mediapäiväkirjastasi päivittäinen mediankäyttösi yhteen. Kuinka paljon käytät mediaa päivittäin?

2. Erittele mediankäyttöäsi. Laske, kuinka paljon vietät keskimäärin aikaa jonkin tietyn median (esim. Snapchat) parissa.

3. Tee mediankäytöstäsi pylväsdiagrammi. Merkitse vaaka-akselille median parissa käytetty aika ja pystyakselille medioiden nimet:

  • netti
  • televisio
  • radio
  • musiikin kuuntelu
  • kirjat
  • sanomalehdet
  • aikakauslehdet
  • elokuvat
  • muut (esim. elokuvateatteri)

Piirrä jokaista mediaa kuvaava pylväs oikean korkuiseksi.

4. Piirrä seuraavaksi ympyrädiagrammi siitä, mistä arkipäiväsi koostuu.

5. Vertaa mediankäyttöäsi opettajan antamaan monisteeseen, johon on koottu suomalaisten eri medioihin käyttämä aika vuonna 2015. Mitä huomaat?

6. TEE TESTI! Tee seuraavaksi nettiriippuvuustesti. Minkä tuloksen sait? Oliko tulos yllättävä?