7. LUOKKA: MEDIAN TEHTÄVÄT

media

1 . Laadi ajatuskartta mediasta. Kirjoita kartan keskelle MEDIA. (Ks. Särmä 7, s. 134-135)

  • Erilaiset mediat
  • Median tehtävät
  • Minun mediani

2. Millaisia tekstejä eri medioissa julkaistaan?

Täydennä ajatuskartan kohta ”Erilaiset mediat”. Listaa medioiden alle niille tyypillisillä tekstilajeilla. Jos et muista mitä tarkoittaa tekstilaji, kertaa asia oppikirjasta sivulta 14. Listaa jokaisen median alle ainakin kolme tekstilajia.

  • Pohdi lopuksi: Mihin sijoittaisit luontodokumentin, sarjakuvan ja kuunnelman?

3. Vertaa kahden eri nettisivuston uutisointia. Listaa vihkoosi, mitä yhtäläisyyksiä ja mitä eroja huomaat. Tutki seuraavia sivustoja:

4. Etsi Ampparit-uutissivuston uutisista kolme esimerkkiä:

  • tiedonvälityksestä
  • elämysten tarjoamisesta

Lähde: Tehtävät 3 ja 4 on lainattu Särmä 7 -kirjan sähköisestä aineistosta.