9. LUOKKA: ONKO TÄMÄ TOTTA? TUTKI!

PARITYÖ. Valitkaa toinen alla olevista tehtävistä:

VAIHTOEHTO 1.

Tutustukaa feikkiuutisiin. Mistä feikkiuutisissa on kyse? Valitkaa yksi tekaistuja uutisia julkaiseva sivusto ja perehtykää sen taustoihin. Tehkää ilmiöstä ja sivustosta Google Slides -esitys.

Aloittakaa lukemalla seuraavat tekstit:

Kootkaa Google Slides -esitykseen seuraavat tiedot:

  • Mistä feikkiuutisissa on kyse? Mikä on feikkiuutinen? Entä feikkiuutissivusto?
  • Kuka juttuja kirjoittaa?
  • Millaisia lähteitä käytetään?
  • Kuka on sivun julkaisija?
  • Ketkä juttuja lukevat?
  • Miten sivu saa rahoitusta?
  • Miten sivusto suhtautuu valtamediaan?
  • Rikkooko sivusto joitakin Journalistin ohjeita? Miten?

Lisätietoa valeuutissivustoista:

VAIHTOEHTO 2:

Kuvanlukutaito on yhtä tärkeä kuin lukutaito. Tutkikaa valheellisia uutiskuvia ja kuvanlukutaitoa. Tehkää kuvanlukutaidoista ja esimerkeistä Google Slides -esitys. Miettikää itse, mitä haluatte aiheesta esitellä muille. Aloittakaa tutustumalla seuraaviin aineistoihin:

 

Lähde: Vaihtoehto 1 on lainattu Sanomalehtien Liiton materiaalista: Onko tämä totta? Työkaluja lähdekritiikkiin ja median luotettavuuden punnintaan.