9. LUOKKA: ESITELKÄÄ VAPAAVALINTAINEN KIELI

parityoTutustukaa johonkin vapaavalintaiseen kieleen. Käyttäkää hyväksi esim. Duolingoa, Memrizea tai Ylen kielikurssivalikoimaa. Esitelkää kieli lopuksi vapaavalintaisella tavalla omalle luokalle. Listan suomen sukukielistä löydätte täältä.

1. Valitkaa kieli ja päättäkää esitystapa.

2. Etsikää tietoa valitsemastanne kielestä:

 • Missä kieltä puhutaan?
 • Paljonko kielen puhujia on?
 • Mihin kielikuntaan kieli kuuluu? Mitkä ovat sen sukukieliä?
 • Miten kieltä kirjoitetaan? Millaiset aakkoset kielessä on? Onko kielessä joitakin erikoismerkkejä?
 • Millainen kieli on kieliopiltaan? (esim. Miten verbit taipuvat? Millaisia aikamuotoja kielessä on? Onko miehelle ja naiselle eri persoonapronominit?)
 • Mitä erikoista kielessä on? Mitä tuttua kielessä on?
 • Kielen nykytilanne ja tulevaisuus: käytetäänkö kieltä esim. opetuksessa tai valtion virallisena kielenä? Onko kieli vaarassa kuolla sukupuuttoon?
 • Etsikää kielestä ääninäyte.
 • Hyödyntäkää kuvia, videoita tai musiikkia kieleen liittyen.

2. Jos päätätte tehdä Google Slides -esityksen, muistakaa, että…

 • esitelmän arvosanaan vaikuttavat esiintyminen, esitelmän sisältö ja havaintovälineen käyttö. Pyrkikää siis tekemään mielenkiintoinen esitelmä.
 • ensimmäiseen otsikkodiaan tulevat aihe ja esittelijät.
 • dioissa ei saa olla liikaa tekstiä.
 • dioissa voi käyttää tekstin lisäksi kuvia, tilastoja ja videoita.
 • käytetyt lähteet täytyy olla näkyvillä. Kerätkää ne viimeiseen diaan. Wikipedia ei yksinään riitä lähteeksi. Wikipediasta voi toki aloittaa, mutta siitä on lähdettävä parempien lähteiden äärelle. Lähteiden tarkoituksenmukainen käyttö on olennainen osa esitelmää. Muistakaa siis arvioida tiedon luotettavuutta.

Tietoa eri kielistä löydätte mm. alla olevien linkkien kautta: