7. LUOKKA: ROSKISPRINSSI

roskisprinssi

Tee Roskisprinssiin liittyvät tehtävät vihkoosi:

1. Kuka tai ketkä ovat tarinan keskeiset henkilöhahmot? Mitä saat tietää heistä elokuvan perusteella?

2. Kirjoita vihkoosi eri roolihenkilöiden nimet: Jed, Lulu, Veera, Saastamoinen, Salla ja Jedin äiti. Kuvaile jokaista henkilöä muutamilla erilaisilla adjektiiveilla.

3. Valitse yksi henkilöhahmo ja kirjoita hänestä lyhyt henkilökuvaus. Käytä apuna keksimiäsi adjektiiveja.

4. Mikä on Roskisprinssi-tarinan keskeinen ristiriita, jota tarinassa ratkotaan? Millaisia teemoja elokuva mielestäsi käsittelee?

5. Jed muuttaa pieneen itäsuomalaiseen kaupunkiin.

  1. Miten elokuvan pääkaupunkiseudun nuorimies otetaan vastaan pikkukaupungissa?
  2. Millä tavoin Jedin ”muukalaisuus” ilmenee uudella paikkakunnalla?
  3. Miten hän eroaa muista?

6. Ihmiset ovat usein ennakkoluloisia, tietoisesti tai tiedostamattaan. Ennakkoluulot ovat usein perusteettomia ja torjuvia ja ne syntyvät helposti silloin, kun asioita tai ihmisiä ei kunnolla tunneta. Pohdi vihkoosi seuraavia kysymyksiä:

  1. Onko sinulla kokemuksia syrjityksi tulemisesta tai muiden ennakkoluuloista itseäsi kohtaan?
  2. Oletko itse suhtautunut ennakkoluuloisesti johonkin asiaan tai jopa syrjinyt muita omien ennakkoasenteidesi vuoksi?
  3. Mitä ennakkoluuloja jollakin suomalaisilla on maahan muuttavista pakolaisista?
  4. Mistä ennakkoluulot mielestäsi johtuvat?
  5. Mitä ennakkoluuloille voisi tehdä?

Lähde: Oppimateriaalin on tuottanut Koulukino.