8. LUOKKA: VERBIN MODUKSET

modukset2

Tervetuloa moduspolun tasolle 3. Seuraavaksi pääset tutustumaan tarkemmin moduksiin: indikatiiviin, imperatiiviin, konditionaaliin ja potentiaaliin. Etene seuraavasti: Tee tehtävä 1 ja tarkista vastauksesi. Muista, että voit tehdä tehtävät tavalliseen tai sähköiseen vihkoosi.

VERBIN MODUKSET ELI TAPALUOKAT

Verbillä voi kertoa, selostaa ja todeta asioita. Niiden avulla voi pyytää, ehdottaa tai käskeä. Verbi voi kertoa myös epävarmuudesta tai mahdollisuudesta. Näitä suhtautumistapoja kutsutaan moduksiksi: indikatiivi, imperatiivi, konditionaali ja potentiaali.

TEHTÄVÄT:

1. Lue Särmä 8 -oppikirjasta kappale Verbien modukset (s. 71-73).

2. Tee oppikirjasta (s. 74) seuraavat tehtävät:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

3. Tarkista vastauksesi.

4. Siirry seuraavalle tasolle: Indikatiivi ja imperatiivi