8. LUOKKA: SOME-RYHMÄTYÖ

symbaloo

PARITYÖ:

Valitkaa toinen alla olevista tehtävistä. Tehkää siitä Google Slides -esitelmä. Esitelmässä tulee olla:

 • otsikkodia ja ainakin neljä muuta diaa
 • kuvia
 • linkkejä

1. ESITELKÄÄ YKSI SOSIAALISEN MEDIAN PALVELU

a. Kootkaa palvelusta perustiedot:

 • Mikä palvelun idea on?
 • Mitä sen avulla voi tehdä?
 • Kuinka monta käyttäjää palvelulla on Suomessa/maailmalla?
 • Mikä on palvelun ikäraja?
 • Kenelle suosittelisitte palvelua? Miksi? Perustelkaa.
 • Arvioikaa palvelua. Listatkaa palvelun hyvät ja huonot puolet kahteen eri sarakkeeseen.

b. Valitkaa yksi palvelun käyttäjä, jota seuraatte viikon ajan. Tehkää tästä käyttäjästä ja hänen toimistaan lyhyt esittely. Käyttäkää esittelyssä tekstin lisäksi kuvia, kuvakaappauksia ja linkkejä.

c. Esitelkää työnne muulle luokalle.

Kuva ja tehtävät on lainattu Sä osaat -blogista.

2. ESITELKÄÄ YKSI VLOGAAJA

a. Tutustu vlogit.fi-sivuston listaan Suomen suosituimmista vlogeista. Valitkaa yksi ja kootkaa Slides-esitelmään seuraavat tiedot:

 • Mikä on vlogi? Selittäkää lyhyesti omin sanoin, mitä tarkoittaa vlogi.
 • Tehkää vlogisanasto, johon listaatte kymmenen vlogeihin liittyvää sanaa (esimerkiksi vlogihaaste) ja kirjoittakaa niille selitys (sellainen, jonka isäkin tajuaa).
 • Esitelkää seuraavaksi valitsemanne vloggaaja. Kuka vlogia pitää? Listatkaa löytämänne henkilötiedot.
 • Mistä asioista valitsemanne henkilö vloggaa? Antakaa esimerkkejä.
 • Millaista maailmankuvaa hän edustaa? Mitä hän pitää arvossa? Millainen esimerkki hän on?
 • Kuinka usein hän julkaisee uusia videoita?
 • Kenelle suosittelisitte vlogia? Miksi? Perustelkaa.
 • Esitelkää yksi mielestänne kiinnostava video. Miksi valitsitte juuri sen? Perustelkaa.
 • Arvioikaa vlogia. Listatkaa sen hyvät ja huonot puolet kahteen eri sarakkeeseen.

b. Seuratkaa valitsemaanne vlogia viikon ajan. Kootkaa Slides-esitelmään seurantanne tulokset. Käyttäkää esittelyssä tekstin lisäksi kuvia, kuvakaappauksia ja linkkejä.

c. Esitelkää työnne muulle luokalle.

 

3. LISÄTEHTÄVÄT:

 

Lähde: Tehtävät 1 on muokattu Särmä 7 -oppikirjan ja sähköisen materiaalin pohjalta.