9. LUOKKA: SUOMEN KIELEN OMINAISPIIRTEITÄ

Video. Anaheimin pelaajat puhuvat suomea… tavallaan.

”Suomella on maailmalla eksoottisen kielen maine. Suomalaiset pitävät toisinaan itsekin kieltään maailman vaikeimpana: kielenä, jossa on ylitsepääsemätön määrä sijamuotoja ja uskomattoman pitkiä sanoja. (ks. esimerkki)

Maine perustuu siihen, että suomi on erilainen kuin sen lähimmät naapurikielet. Lähes kaikki Euroopan alueen suuret kielet ovat indoeurooppalaisia. Ne pohjautuvat siis samaan kantakieleen, joten niissä on monia yhtäläisyyksiä.

Tutkimusten mukaan suomi ei kuitenkaan ole maailman kielten joukossa erityisen monimutkainen. Suomen sijataivutus on rikas koko maailman kieliin verrattuna, mutta esimerkiksi verbien persoonataivutus on tavanomaista yksinkertaisempi.”

(Lähde: Tekstitaituri 9, Rapatti, Kotilainen, Harmanen, Leppäjärvi ja Pelto, 2013, s. 22)

TEHTÄVÄT:

1. Testaa taitosi suomen kielen piirteistä. Tee testit täällä ja täällä.

2. Lue Särmä 9 -oppikirjasta kappale Suomen kielen piirteitä ja tutustu aihetta käsittelevään Prezi-esitykseen. Tee vihkoosi (tai sähköisesti) muistiinpanot aiheesta. Tarkista, että ymmärrät listaamasi piirteet.

3. Vastaa kysymyksiin:

a. Mitkä alla olevista sanoista eivät voisi olla suomen kieltä? Perustele.

  • poita, sapali, rymäkkä, runttä
  • kura, kurra, kuura, kuurra, kuuurra

b. Selvitä, mihin konsonantteihin suomen kielen sana voi loppua. Anna esimerkki jokaisesta.

c. Kuinka monta konsonanttia suomen kielessä voi sanan alussa enimmillään olla? Anna esimerkki.

d. Anna esimerkki sanasta, joissa vokaalin pituus muuttaa sanan merkityksen.

f. Anna esimerkki sanasta, joissa konsonantin pituus muuttaa sanan merkityksen.

g. Anna esimerkki sanasta, joka on vokaalisoinnun vastainen, mutta silti suomen kielen mukainen. Miksi sana on ymmärrettävää suomea?

h. Taivuta alla olevat sanat genetiivissä (omistusmuodossa: esim. auto > auton) ja selvitä, missä sanoissa toteutuu astevaihtelu.

  • poika, kukko, pappa, kissa, mopo, tupa, kärki, matto, mato

kirjoitustehtava14. Onko suomi helppo vai vaikea kieli?

Pohdi, onko suomi helppo vai vaikea kieli. Mieti aluksi, onko kysymys kielen helppoudesta ja vaikeudesta mielipidekysymys vai voidaanko näkemyksiä perustella faktoilla. Hae tietoa ja yritä vastata kysymykseen. Merkitse lähteet ja anna niille luotettavuuden mukaan pisteitä asteikolla 0-5 .

 

Lisätietoa:

Maailman vaikeimmat kielet listattu. Katso, miten suomi sijoittuu.