9. LUOKKA: SAAMEN KIELI JA SAAMELAINEN KULTTUURI

499px-Sami_languages_large_2
Saamelaiskielten entinen levinneisyys. Kuvassa on tummemmalla kielten nykyalue. 1. eteläsaame 2. uumajansaame 3. piitimensaame 4. luulajansaame 5. pohjoissaame 6. koltansaame 7. inarinsaame 8. kiltinänsaame 9. turjansaame. (Lähde: Wikipedia)

Suomessa asuu noin 8 700 saamelaista. Saamelaiset ovat Euroopan Unionin ainoa alkuperäiskansa. Alkuperäiskansalla tarkoitetaan jonkun muun itsenäisen valtion sisällä elävää kansaa, joka on elänyt alueella jo ennen valtaväestön saapumista. Vaikka alkuperäiskansa kuuluu virallisesti toiseen valtioon, on se säilyttänyt ainakin osittain omat sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset ja poliittiset instituutionsa.

Saamelaisten asema on kirjattu Suomen perustuslakiin 1995. Sen mukaan saamelaisilla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä siihen kuuluvia perinteisiä elinkeinoja.

Vaikka usein puhutaan saamen kielestä, saamen kieliä on itse asiassa yhdeksän. Suomessa puhutaan niistä kolmea: pohjoissaamea, inarinsaamea ja koltansaamea. Pohjoissaame on puhujamäärältään suurin, sitä puhuu Suomen, Ruotsin ja Norjan alueella noin 30 000 ihmistä. Suomessa pohjoissaamen puhujia on noin 2 000. Inarinsaamea puhutaan vain Suomessa, koltansaamea Suomessa ja Venäjällä. Molemmilla on noin 300 puhujaa. (Lähteet: Sä osaat -blogi, Tekstitaituri 9)

TEHTÄVÄT:

1. Mitä asioita sinä tiedät saamelaisista ja saamelaisesta kulttuurista?

2. Saamenkielinen viihdeohjelma Märät säpikkäät esittelee saamelaista kulttuuria ja nauraa stereotypioille. Ohjelman tekijöiden, Suvi Westin ja Kirste Aikion mielestä suomalaiset tietävät hämmentävän vähän saamelaisista ja saamelaisuudesta. Katso alla oleva video Norjan saamelainen ja vastaa kysymyksiin:

  • Millaisena ohjelma esittää saamelaiset? Entä suomalaiset?
  • Onko sinusta sopivaa tehdä parodiaa tietystä ihmisryhmästä tai kansasta? Voisiko suomalainen viihdeohjelma tehdä sketsejä, jossa nauretaan saamelaisille tai jollekin muulle Suomessa elävälle vähemmistölle? Perustele mielipiteesi.

 

 

 

Osa tehtävistä lainattu Sä osaat -blogista.