9. LUOKKA: SUOMEN SUKUKIELET

Videolla (ks. kohta 0:55) on näytteet karjalan kielestä, vepsästä, virosta, saamelaiskielistä, udmurtista, komista ja unkarista.

Suomen kieli kuuluu suomalais-ugrilaiseen kielikuntaan. Yhdessä samojedikielten kanssa ne muodostavat uralilaisen kielikunnan, johon kuuluu yli 20 eri kieltä ja niillä yhteensä noin 23 miljoonaa puhujaa. Uralilaisen kielikunnan kieliä yhdistää yhteinen kantakieli, kantaurali, jota puhuttiin noin 6 000 vuotta sitten.

Sukukielet voidaan jakaa etäsukukieliin ja lähisukukieliin. Suomen lähisukukieliä ovat itämerensuomalaiset kielet, joihin kuuluvat suomen lisäksi viron, karjalan, liivin, vepsän, vatjan ja lyydin kieli. Myös Norjan Lapissa puhuttava kveeni ja Tornionjokilaaksossa Suomen ja Ruotsin alueilla puhuttava meänkieli ovat suomelle läheistä sukua.

Suomensukuisista kielistä vain suomella, virolla ja unkarilla on turvattu asema oman valtionsa virallisena kielenä. Muut suomensukuiset kielet ovat oman alueensa vähemmistökieliä ja siten ainakin mahdollisesti uhanalaisia. Pienimmät suomensukuiset kielet ovat jo häviämässä. (Tekstin lähde: Sä osaat -blogi)

maailmankielet
Suomi ja sen sukukielet (alkuperäinen kuva löytyy täältä)

Lisätietoa suomen sukukielistä: