9. LUOKKA: REALISMI JA MINNA CANTH

Eero Järnefelt: Raatajat rahanalaiset, 1893.
Eero Järnefelt: Raatajat rahanalaiset, 1893.

1. Alkuun: Tarkastele yllä olevaa Eero Järnefeltin maalausta. Tee tehtävät:

  1. Mitä realismille ominaisia asioita löydät maalauksesta?
  2. Kuvittele olevasi kuvan tyttö. Millaisen somepäivityksen tyttö kirjoittaisi?

REALISMIN TAUSTAA

naisenasema
Tasa-arvon virstanpylväitä. Satakunnan Kansa 17.1.2016.

Realismi syntyi 1800-luvun lopulla tarpeesta kuvata yhteiskuntaa ja yhteiskunnallisia ongelmia.

Uuden ajan ilmiöt – teollistuminen ja kaupungistuminen – eivät tuoneetkaan pelkkää onnea, vaan huomattiin, että rikkaat rikastuivat ja köyhät köyhtyivät. Maaseudulta kaupunkiin muuttanut työväestö asui huonoissa oloissa, ja myös naiset ja lapset joutuivat tekemään raskasta pienipalkkaista työtä. Maaseudun ihmiset olivat suureksi osaksi köyhiä pienviljelijöitä, jotka elivät suuren lapsijoukon kanssa huonoissa oloissa.

Realistiset kirjailijat halusivat osoittaa, millaisia ongelmia köyhillä ihmisillä maalla ja kaupungissa oli. Realistisille kirjallisuudelle ovat tyypillisiä seuraavat piirteet:

realismi

2. Vertaile romantiikkaa ja realismia.

Tee vihkoosi oheinen taulukko ja vertaile tyylisuuntia taulukon avulla. Etsi vastaukset kirjasta ja hae tarvittaessa lisätietoa netistä.

3. Tutustu realismin tekstinäytteisiin.

Lue opettajan antamat tekstinäytteet ja vastaa tekstien yhteydessä oleviin kysymyksiin. Kirjoita vastaukset vihkoosi kokonaisin virkkein.

minnacanth14. Minna Canth oli yksi realismin ajan merkittävimpiä kirjailijoita. Tutustu Minna Canthiin täällä.

Kirjoita videon ja tekstin pohjalta vihkoosi lyhyt tiivistelmä Canthin elämästä.

5. Canthin viimeinen näytelmä Anna-Liisa (1895) on surullinen tarina nuoresta naisesta.

a. Katso Ylen Elävästä arkistosta katkelmat elokuvasta Anna Liisa. Ota selvää, mistä koko teos kertoo ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  1. Millainen suhde Anna-Liisalla ja Mikolla on nyt?
  2. Millainen suhde oli aikaisemmin?
  3. Mikä on Anna-Liisan salaisuus?
  4. Miten tarina päättyy?
  5. Minkä yhteiskunnan ja naisen asemaan liittyvän epäkohdan Canth halusi tekstillä nostaa esiin?

b. Kuuntele Maija Vilkkumaan kappale Anna-Liisa.

  1. Millainen tunnelma kappaleessa on?
  2. Mitkä seikat tekstissä viittaavat Anna Liisan kohtaloon?
  3. Millainen olo Vilkkumaan Anna-Liisalla on salaisuuden paljastuttua?

c. Kirjoita päiväkirjateksti:

Löydät ullakolta Anna Liisan tai Mikon päiväkirjan. Jäljellä on vain yksi sivu. Mitä paperissa lukee? Kuvittele itsesi Anna Liisan tai Mikon rooliin ja kirjoita sivu päiväkirjaan.

KIRJOITUSTEHTÄVÄ:

6. Kirjoita Maamme-laulusta realistinen versio.

J.L.Runeberg kirjoitti Maamme-laulun romantiikan aikakaudella. Millainen olisi realismin kaudella kirjoitettu versio laulusta?

 

Lisätietoa:

 

Lähde: Osa tehtävistä muokattu Sä osaat -blogin ja Sanaharkka-blogin pohjalta.

 

Advertisement