9. LUOKKA: AINEISTOPOHJAINEN ESSEE

Video. Näin kirjoitat esseen. Tekijä: Nina Rantapuu.

Essee on pohdiskeleva teksti, jossa kirjoittaja käsittelee jotakin aihetta monesta näkökulmasta.

Aineistopohjainen essee eroaa ns. vapaasta esseestä siinä, että aineistoesseessä käytetään jotakin pohjatekstiä kirjoittamisen apuna. Aineistoesseessä referoidaan ja ennen kaikkea kommentoidaan pohjatekstiä ja siinä näkyvät kirjoittajan omat ajatukset. Täältä löydät ohjeet siihen, miten toisen tekstiin viitataan.

Hyvä essee on kirjoitettu oikeinkirjoitussääntöjen mukaan ja se on rakenteeltaan seuraavanlainen:

 • otsikko
 • johdantokappale
 • käsittelyosa (muutama kappale)
 • lopetuskappale.

TEHTÄVÄ 1: Harjoittele aineistopohjaisen esseen kirjoittamista

Lue oppikirjasta teksti, joka käsittelee suomen kieltä. Kirjoita tekstistä harjoitusessee Suomen kielen merkitys minulle. Voit pohtia esim. seuraavia asioita: Miksi oma äidinkieli on ihmisille tärkeää (yleisesti)? Miten suomen kieli eroaa muista osaamistasi kielistä? Millaisissa tilanteissa haluat käyttää vain omaa äidinkieltäsi? Miksi? Missä tilanteissa voit toimia myös muilla osaamillasi kielillä?

OHJEET: Esseessäsi täytyy olla…

 • vähintään 150 sanaa.
 • kappalejako.
 • mukana vähintään kaksi lainausta opetusteksteistä. (ks. mallia täältä)
 • maininta, mitä tekstiä lainaat. (ks. mallia alta)
 • omaa pohdintaa.
 • oikeakielisyysasiat kunnossa.

Näin mainitset tekstisi alussa kenen tekstiä lainaat:

Vaihtoehto 1.

esimerkki1

Vaihtoehto 2.

esimerkki2

TEHTÄVÄ 2: Kirjoita ainestopohjainen essee siitä, millaisia me suomalaiset mielestäsi olemme

suomalaisuus1

1. Lue alkuun Yhteishyvä-lehdessä (11/2014) julkaistu artikkeli Sinä ja minä. Artikkeli esittelee 75 asiaa, jotka ovat ominaisia meille suomalaisille. Artikkelin löydät täältä. Tutustu artikkeliin huolellisesti.

2. Tee vihkoosi ajatuskartta suomalaisuudesta. Tee ajatuskartta huolella, sillä se toimii myöhemmin kirjoittamisen apuna.

3. Kertaa ohjeet siitä, miten lähdetekstiin viitataan.

4. Kirjoita artikkelin pohjalta essee suomalaisuudesta. Poimi esseeseen 3-4 asiaa, jotka mielestäsi kuvaavat hyvin meitä suomalaisia. Valitse sellaisia asioita, joista sinulla on omia ajatuksia ja kokemuksia. Rakenna esseesi seuraavasti:

a. Otsikko: Voit käyttää otsikkoa ”Me suomalaiset” tai keksiä tekstillesi oman otsikon. Otsikko syntyy usein helpoiten sitten, kun teksti on valmis. Muista, että hyvä otsikko kertoo jotakin olennaista itse tekstistä. Se voi myös olla esimerkiksi kysymys, väite tai vetoomus.

b. Johdanto: Johdantokappale johdattelee tekstisi aiheeseen. Kerro siis lukialle lyhyesti, mitä tekstissäsi käsittelet. Esitte johdantokappaleessa myös käyttämäsi pohjateksti: Sinä ja minä, Yhteishyvä 11/2014.

c. Käsittelyosa eli muutama kappale, jossa käsittelet aihetta muutamasta eri näkökulmasta. Valitse noin kolme suomalaisuuteen liittyvää asiaa ja käsittele jokaista omassa kappaleessaan. Mieti tarkkaan, missä järjestyksessä ja miten asiasi esität. Kirjoita mukaan myös omia ajatuksiasi.

d. Lopetuskappale: Tiivistä vielä loppuun tekstisi ajatukset.

5. Kun olet valmistarkista tekstisi oikeakielisyys. Esseessä on tarkoitus kirjoittaa oikeakielistä kirjakieltä. Siihen eivät kuulu puhekielisyydet. Muista, että yhdyssana- ja välimerkkivirheet ovat niitä tavallisimpia mokia. Kun niitä tulee tarpeeksi, hyvät arvosanat saa unohtaa. Tarkista siis nämä ennen palautusta:

 • Oikeakielisyys: Tarkista pilkut, isot alkukirjaimet, yhdyssanat ja poista puhekielisyydet.
 • Kappalejako: Onhan tekstissäsi kappalejako? Ovatko kappaleet järkevässä järjestyksessä?
 • Selkeys: Tarkista, että tekstisi on helposti ymmärrettävää.

ARVIOINTI: MITEN ESSEE ARVIOIDAAN?

Katso myös alla oleva video siitä, millainen on hyvä esseevastaus ja mitä seikkoja esseevastauksessa arvioidaan.