9. LUOKKA: KIRJALLISUUSHISTORIAN PROJEKTI

vainamoinen1Yhdeksännen luokan keväällä tutustutaan Suomen kirjallisuushistoriaan. Tunneilla käydään läpi suomalaisen kirjallisuuden vaiheita ja merkkihenkilöitä. Kevään aikana tutustutaan mm. seuraaviin kokonaisuuksiin:

 • Kirjakielen synty ja Mikael Agricola
 • Romantiikka ja J.L.Runeberg
 • Kalevala ja Elias Lönnrot
 • Aleksis Kivi
 • Realismi
 • Uusromantiikka
 • Modernismi
 • Sota kirjallisuudessa
 • Postmodernismi
 • 2000-luvun kirjallisuus

PARITYÖ:

Valitkaa yllä olevasta listasta yksi kokonaisuus. Suunnitelkaa aiheesta yksi oppitunti ja pitää se sovittuna ajankohtana muulle luokalle. Oppitunnin suunnitteluun käytetään koulussa viisi tuntia, loput tehdään kotona.

OHJEET:

1. Tutustukaa aikakauteen ja sen merkkihenkilöihin. Kootkaa löytämänne tiedot ja ideat yhteen paikkaan.

 • Aloittakaa lukemalla oppikirjasta aikakautta käsittelevät sivut. Tehkää niiden pohjalta lyhyet muistiinpanot.
 • Etsikää lisätietoa netistä. Wikipedia ei saa olla ainoa lähteenne, etsikää tietoa myös muualta! Merkitkää käyttämänne lähteet ylös. Netistä löytyy vaikka mitä, kunhan vain jaksaa etsiä!
 • Selvittäkää, millaisessa Suomessa tuohon aikaan elettiin.
 • Muistakaa, että asiaa ei voi opettaa muille, jos sitä ei osaa itse.
 • Kun olette saaneet selville, mistä aikakaudessa on mielestänne kyse, esitelkää asia opettajalle.

2. Ideoikaa, millaisen oppitunnin pidätte.

 • Kukaan ei jaksa kuunnella tunnin mittaista luentoa. Tehkää tietovisoja, teettäkää ryhmätöitä, lukekaa näytteitä, näyttäkää videopätkiä, näytelkää, keksikää pelejä, piirtäkää. Laittakaa oppilaat töihin!
 • Lisäpisteitä tulee varmasti, jos uskaltaudutte paikalle aiheiseen liittyviin roolivaatteisiin pukeutuneina.
 • Tehkää tuntirunko ja esittäkää se opettajalle.

3. Pitäkää oppitunti sovittuna ajankohtana.

ARVOSANAAN VAIKUTTAVAT:

 • työskentelytaidot ja ohjeiden noudattaminen (työn suunnittelun eteneminen oppitunneilla)
 • osallistuminen oppitunnin suunnitteluun ja pitoon
 • pidetty oppitunti