KIRJALLISUUDEN KÄSITTEITÄ

harrypotterAihe on se, mistä tarina kertoo.

Aukkokohta: tekstissä ei sanota kaikkea, joten lukijan on pääteltävä asioita itse, ns. rivien välistä.

Dialogi on kahden tai useamman ihmisen vuoropuhelua. Kertoja antaa puheenvuoron henkilöille.

Ennakointi on tulevaa tapahtumaa tai asiaa koskeva vihjaus.

Juonella tarkoitetaan sitä, mitä tarinassa tapahtuu.

Kertoja: Kuka kirjan tapahtumia kertoo? Minäkertoja on yksi kertomuksen henkilö. Kaikkitietävä ulkopuolinen kertoja kertoo hänmuodossa. Huom! Kertoja on eri asia kuin kirjailija itse. Kertoja on kirjailijan keksintöä.

Miljööllä tarkoitetaan tapahtumien ympäristöä. Tarinan miljöö voi olla esimerkiksi maaseutu tai kaupunki.

Motiivi: tekstin toistuva yksityiskohta, jonka avulla teemaa rakennetaan.

Päähenkilö on tarinan tärkein henkilö. Tarina seuraa päähenkilön elämää ja toimintaa.

Sivuhenkilöt ovat päähenkilön elämään ja tarinan juoneen kiinteästi liittyviä henkilöitä. He voivat olla esimerkiksi ystäviä, sukulaisia tai vaikkapa vihollisia.

Sanoma: ks. teema.

Takauma: viittaus kerrontahetkeä aiemmin tapahtuneeseen.

Tapahtuma-aika tarkoittaa tarinan tapahtumien ajankohtaa ja tapahtumien kestoa.

Teema tarkoittaa tarinan sanomaa. Teemaa ei kerrota tekstissä suoraan, vaan se löytyy pohtimalla, mitä tarina pohjimmiltaan kertoo esimerkiksi elämästä, ihmisyydestä tai rakkaudesta.