9. LUOKKA: NYKYKIRJALLISUUS

Pussikaljaelokuvan traileri. Elokuva perustuu Mikko Rimmisen vuonna 2004 ilmestyneeseen romaaniin Pussikaljaromaani.  

PARITYÖ: KIRJAILIJAESITTELY

Valitkaa yksi alla olevista suomalaisista nykykirjailijoista ja tehkää kirjailijasta esittely. Ilmoittakaa valitsemanne kirjailija opettajalle.

 1. Kari Hotakainen
 2. Anna-Leena Härkönen
 3. Tuomas Kyrö
 4. Leena Lehtolainen
 5. Rosa Liksom
 6. Reijo Mäki
 7. Sofi Oksanen
 8. Arto Paasilinna
 9. Riikka Pulkkinen
 10. Ilkka Remes
 11. Mikko Rimminen
 12. Juha Seppälä
 13. Johanna Sinisalo
 14. Anja Snellman (ent. Kauranen)
 15. Jari Tervo
 16. Kjell Westö
Kuvaaja: Magnus Fröderberg.
Kuvaaja: Magnus Fröderberg.

OHJEET:

 1. Päättäkää, missä muodossa esitelmän teette (esim. posteri, PowerPoint, Prezi, video).
 2. Kerätkää kirjailijasta mahdollisimman paljon tietoa.
 3. Kirjatkaa kaikki käyttämänne lähteet ylös lähdeluetteloon. Lähdeluettelon täytyy löytyä esitelmänne lopusta. Muistakaa myös, että lähteitä täytyy olla useampi.
 4. Älkää kopioiko mitään tekstiä suoraan netistä. Netistä kopioidusta tekstistä seuraa hylätty arvosana.
 5. Kirjoittakaa teksti kokonaisin virkkein ja käyttäkää kirjakieltä.
 6. Lisätkää mukaan kirjailijan kuva. Huom! Käyttäkää vain sellaisia kuvia, joihin teillä on lupa. Lisätietoa kuvien tekijänoikeuksista löydät täältä. Kuvan voi halutessa korvata myös piirroksella.
 7. Viimeistelkää esitelmä niin, että se on ulkoasultaan siisti.
 8. Kun kirjailijaesittely on mielestänne valmis, lukekaa se vielä kertaalleen läpi ja tarkistakaa oikeakielisyys.

Kerätkää seuraavia tietoja:

 • Kirjailijasi syntymäaika ja -paikka
 • Millainen koulutus hänellä on? Missä hän on opiskellut?
 • Millainen työhistoria hänellä on? Mitä töitä hän teki ennen kuin hänestä tuli kirjailija?
 • Milloin hän on aloittanut kirjoittamisen?
 • Milloin ensimmäinen kirja julkaistiin? Millaisen vastaanoton se sai?
 • Mitä kaikkea hän on kirjoittanut? Kuinka laaja tuotanto hänellä on? Jos tuotanto on laaja, listatkaa vain pääteokset. Muistakaa lisätä mukaan teosten ilmestymisvuodet.
 • Millaisia aiheita kirjailija on käsitellyt? Selvittäkää, löytyykö kirjailijan tuotannosta aiheita, joita hän tavallisesti käsittelee.
 • Onko hänen kirjojaan käännetty muille kielille?
 • Onko hänen teoksistaan tehtyä näytelmiä, kuunnelmia tai elokuvia?
 • Valitkaa mukaan näyte kirjailijan tekstistä. Lisätkää näytteen perään tieto, mistä kirjasta se on otettu. Esim.:

”Mytty makasi samassa paikassa pihakoivujen alla. Aliide meni lähemmäs pitäen silmänsä mytyssä, mutta tarkkaillen samalla näkyisikö muita. Mytty oli tyttö. Rapainen, repaleinen ja suttuinen, mutta tyttö kuitenkin. Täysin tuntematon tyttö.” Sofi Oksanen, Puhdistus